Nähtävillä olevat kadunrakennussuunnitelmat

Tekninen lautakunta on 18.6.2019 hyväksynyt 1. (Oulas) kaupunginosaan Oulaistenkadulle, 3. (Saha) kaupunginosaan Siltakadulle, 4. (Kostepää) kaupunginosaan Miilutielle ja 9. (Haaranmäki) kaupunginosaan Ravikadulle rakennettavia hidastetöyssyjä koskevan katusuunnitelmaehdotuksen. Suunnitelma on asetettu nähtäville 28.6 - 8.8.2019  väliseksi ajaksi. Mahdolliset muistutukset katusuunnitelmaehdotuksen johdosta on tehtävä kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä tekniselle lautakunnalle, osoite Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen.

Suunnitelmakartta