Sosiaali- ja potilasasiamies

Oulaisissa toimii seutukunnallinen sosiaali- ja potilasasiamies. 

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät:

  • tiedottaa asiakkaan ja potilaan oikeuksista sosiaali- ja terveyspalveluissa 
  • toimii sovittelijana asiakkaan ollessa tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun 
  • neuvoo ja avustaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja avustaa muistutuksen tekemisessä 
  • seuraa asiakkaiden oikeuksia ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle 


Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun valvojana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Yhteystiedot:
Sosiaali- ja potilasasiamies Merja Jaakola
Tavoitettavissa p. 040 6355353
ma klo 9.00–11.00
ti klo 8.00–11.00
to klo 12.00–15.00
tai sähköpostitse merja.jaakola@kalliopp.fi


Linkki:
Sosiaali- ja terveysministeriö