Yksinyrittäjän koronatuki

HUOM! Ennenkuin täytät hakemuksen, lue nämä ohjeet huolellisesti läpi. 

 

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 €:n toimintatukea Oulaisten kaupungilta koronavirustilanteessa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Yksinyrittäjäksi määritellään päätoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Avustuksen suurus (2000 €) on kaikille sama.

Avustuksen ehtona on yksinyrittäjän osoittama heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 16.3.2020 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi.

Miten toimin:

Tukihakemukseen tarvitset seuraavat liitteet:

  • Tilinpäätös 2019 (tai viimeisin tilinpäätös) TAI veroilmoitus 2019 (tai viimeisin veroilmoitus)
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020

Toimita hakemus ensisijaisesti liitteineen 

TAI

  • postitse/palauttamalla Oulaisten Yritystalon (Revonkatu 1) sisällä olevaan Oulaisten yrityspalvelukeskuksen postilaatikkoon:

Oulaisten Yrityspalvelukeskus
”Yksinyrittäjän tuki”
Revonkatu 1
86300 Oulainen

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja viranhaltijapäätös tuesta tehdään mahdollisimman pian. 

HUOM!!  Avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. 

EHDOT

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

  • Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi
  • Avustuksen määrä on 2000 €. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).
  • Kunta maksaa avustuksen hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille, ajankohta heti avustuspäätöksen jälkeen.
  • Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.
  • Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.


Lisätietoa antavat seuraavat henkilöt:

Elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari/p. 044 4793208 (jarmo.soinsaari@oulainen.fi)
Hankekoordinaattori Sirpa Nevanperä/p. 044 4793207 (sirpa.nevanpera@oulainen.fi)