Kesätyösetelit

Oulaisten kaupungilla on kesäisin kesätyöseteleitä jaossa nuorille. Kesätyöseteli tarkoittaa sitä, että 15–18 -vuotias nuori voi itse etsiä työpaikan yrityksestä, järjestöstä tai muulta yksityiseltä työnantajalta ja nuoren työllistävä yritys/järjestö/yksityinen työnantaja saa kaupungilta kesätyösetelin muodossa hyvityksen nuoren palkkaamisesta. Kesätyöseteli on 200 euron arvoinen ja seteleitä on jaossa 40 kappaletta. Niitä jaetaan hakujärjestyksessä.

Vuonna 2018 etusetelin saamisen ehdot:

* nuori on kirjoilla Oulaisissa
* työsuhde on kokopäiväisenä voimassa 1.6.–15.8.2018 välisenä aikana ja työpäiviä on tänä ajanjaksona vähintään 10 
* työntekijän palkka on työpaikan TES:n mukainen ja vähintään 400 €/2 viikkoa
* työnantaja on hoitanut työsuhteeseen kuuluvat verot-, sosiaali-, tapaturma- ja eläke-, yms. maksut sekä ansaitut lomakorvaukset
* kesätyöseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle 
* yksi työllistämisseteli on käytössä yhtä nuorta/työsuhdetta/kesää kohti 
* tuettuina työnantajina ei voi olla Oulaisten kaupunki tai Oulaisten seurakunta 
* tukeen ei myöskään ole oikeutettu sellainen, joka kuuluu työvoimatoimiston tuen piiriin tai on yrittäjän/yksityisen ym. perheenjäsen, lähisukulainen tai yrityksen osakas
* tämä työllistämisseteli ei myöskään ole käytössä yhtäaikaa lukion työharjoittelusetelin kanssa, eikä sitä myönnetä henkilölle, joka on saanut kesätyöpaikan kaupungilta tai seurakunnalta

Käyttöperiaatteet ja setelien haku:

1) nuori tulostaa kesätyösetelilomakkeen Oulaisten kaupungin nettisivuilta ja
2) etsii itse omatoimisesti työpaikan sekä
3) täyttää oheisen lomakkeen yhdessä työnantajan kanssa ja 
4) palauttaa täytetyn lomakkeen henkilökohtaisesti nuorisotoimistolle 5.2.-31.3.2018 välisenä aikana, josta hän saa täytettyä lomaketta vastaan lomakkeen/setelin työnantajalle vietäväksi

* setelit, 40 kappaletta, jaetaan hakujärjestyksessä, seteliä noudettaessa tarkistetaan hakijan henkilöllisyys
* työsuhteen päättymisen jälkeen, viimeistään 31.8.2018 mennessä, työnantaja palauttaa setelin kaupungille ja toimittaa tiedot nuoren työsuhteen kestosta ja hänelle maksetusta palkasta
* palautetun setelin ja em. palkanmaksuun liittyvät tiedot saatuaan Oulaisten kaupunki maksaa tuen työnantajalle. Mikäli seteliä ei ja em. tietoja palauteta määräaikaan mennessä tai setelin ehdot eivät muuten täyty, ei kesäsetelin arvoa makseta työnantajalle 
* mikäli seteliä ei jostakin syystä käytetä, tulee se palauttaa nuorisotoimistoon mahdollisimman pian 

 

Liitetiedostot

Lisätietoja:

Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä, p. 044 4793272
Henkilöstöjohtaja Jouni Aitto-oja, p. 044 4793221