Koronavirussuositukset

26.3.2020

Tiedotus kaikille Oulaistelaisille koronavirustilanteen (Covid-19) takia

Koronavirusepidemia on laajentunut eri alueille Suomessa ja valtiovallan taholta on tullut runsaasti erilaisia toimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi.

Mitään paniikkia tai hätää ei kuitenkaan ole. Tauti on yleensä lieväoireinen, kuten tavallinen flunssa. Tarvetta soittaa minnekään ei ole, jos olet lieväoireinen. Tauti paranee yleensä tavanomaisilla flunssan kotihoito-ohjeilla, tautiin ei ole erityisiä lääkkeitä.

Virka-aikaan ma-pe tk:n päivystyksen hoidontarpeen arvio palvelee p. 08-4793 401. Jos sinulla on ylähengitystieinfektion oireita, soita vain, jos koet, ettet pärjää kotona tavanomaisin kotihoito-ohjein.

Oulaisissa ei ole toistaiseksi todettu koronavirustartuntoja. Oulaisten kaupunki ei kuitenkaan voi jatkossa antaa mitään epidemian leviämiseen liittyviä lukuja tai muita tietoja julkisuuteen median tai omien tiedotteidensa kautta. STM ja THL vastaavat kaikista epidemialukuihin liittyvästä tiedotuksesta.

Kaikilta vierailijoilta on suljettu kunnan alueella sijaitsevat seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen päätöksellä, tartuntatautilain 58 § mukaisesti:

  • terveyskeskuksen akuuttivuodeosasto
  • Rantakartanon kaikki osastot
  • Konttilantupa
  • Taukokankaan palveluasumistilat
  • Esperi Oula

Vain saattohoidossa olevien ihmisten luona vierailu sallitaan, hallitusti henkilökunnan opastamana, vain suorinta reittiä kyseisen ihmisen huoneeseen kulkien. Vierailusta tulee olla yhteydessä kyseisen yksikön henkilökuntaan etukäteen puhelimitse.

Kaupungin virastot on suljettu kävijöiltä ja yhteydenotot pyydetään hoitamaan ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostilla.

Väenkokoontumisten suhteen suositetaan vahvasti kaikkien tapahtumien ja kokousten perumista, jolleivät nämä ole ehdottoman pakollisia esim. työnteon tai julkisen päätöksenteon kannalta. Kehotamme vahvasti rajoittamaan kokoontumisia ja sosiaalisia kontakteja mahdollisimman minimiin, STM:n ohjeistusten mukaisesti. Palavereissa tulee suosia sähköisiä tietoliikenneyhteyksiä.

Päivähoitoon, esikouluun ja kouluun luokille 1-3 on mahdollista osallistua vanhempien oman harkinnan mukaan. Mikäli huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muulla tavoin, suositetaan edelleen, ettei lasta viedä päivähoitoon. Myös 1-3 –vuosiluokkien oppilaiden tulisi ensisijaisesti osallistua opetukseen etänä, mutta harkinta on tässäkin vanhemmilla.

Flunssaoireisena suositellaan, ettei tultaisi päivähoitoon tai kouluun. Vastuu oireiden arvioimisesta on vanhemmilla. Varhaiskasvatuksen tai koulujen henkilökunta voi, huomatessaan lapsen olevan kovasti flunssaoireinen, olla yhteydessä vanhempiin.

Työskentelyssä tulee suosia etätyön tekoa, mikäli se on mahdollista. Etätyöstä täytyy sopia esimiehen kanssa.

Noudatamme THL:n epidemiaohjeistusta. Lue tarkemmat ohjeet alta löytyvästä linkistä. Jos sairastut ylähengitystieinfektioon, vältä lähikontakteja muihin ihmisiin ja pysy kotona, kunnes oireet ovat poissa tai selvästi vähentyneet.

Ulkomaanmatkalla lähimmän 14 vrk aikana olleet tullaan ohjaamaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Jos sinulla on ollut lähikontakti koronaviruspositiiviseksi varmistetun henkilön kanssa, osana epidemiaselvitystä voi kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri asettaa sinut tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Tämä suositus ei ota kantaa Oulaisten kaupungin työntekijöiden töihin tuloon. Siitä on annettu erillinen oma ohjeistus henkilökunnan sähköpostiin.

Neuvoloihin, kouluterveydenhuollon tarkastuksiin, fysioterapiaan, suun terveydenhuoltoon tai kiireettömälle ajanvaraukselle lääkäriin tai hoitajalle ei pidä tulla lievästikään flunssaoireisena (ellei käynti ole ehdottoman välttämätön muun terveydentilan vuoksi). Aika täytyy kuitenkin perua puhelimitse etukäteen.

Kiireettömälle lääkärin vastaanotolle otamme hoitajan puhelimessa tekemän kiireellisyysarvion kautta. Kiireettömiä kontrollivastaanottoja joudutaan siirtämään. Tilanteen muuttuessa tiedotetta päivitetään.

Mikäli epäilet sairastuneesi koronavirusinfektioon, lue tämä ohjeistus.

 

Asiaan liittyviä linkkejä:

Ohjeistus käsi- ja yskimishygieniasta 

Ohjeistus koronavirustaudin kotihoitoon