Koronavirussuositukset

27.1.2021

Tiedotus ja ohjeet kaikille oulaistelaisille koskien koronavirustilannetta (Covid-19)

THL on määrittänyt syksyllä 2020 alueille tapausten lukumäärän suhteen 3 erilaista vaihetta, jotka ovat perusvaihe, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Pohjois-Pohjanmaalla eli myös Oulaisissa voimassa oleva vaihe on tällä hetkellä: kiihtymisvaihe

Kiihtymisvaiheessa tartuntojen määrä on kasvussa. Oulaisten alueella ei kuitenkaan merkkejä epidemian leviämisestä paikallisen väestön keskuudessa ole, toistaiseksi kaikki tartutaketjut ovat olleet jäljitettävissä levinneiksi muilta alueilta.

Tärkeimmät ohjeet koskien toimintaa koronaviruspandemian aikana:

 • pidä turvaväli muihin ihmisiin
 • huolehdi hyvin käsi- ja yskimishygieniasta
 • flunssaoireisena ei pidä mennä päivähoitoon, kouluun tai töihin

Suu-nenäsuojaimen käytöstä (koskee yli 15-vuotiaita):

 • käytä maskia:
 • työpaikalla, aina kun mahdollista
 • toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä peruskouluissa koskien yläkoulua
 • joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, esim. taksissa
 • kun olet missä tahansa sisätiloissa tai tilaisuudessa kotisi ulkopuolella. Koskee myös terveydenhuollon toimipisteessä asiointia joko potilaana tai saattajana
 • kun olet matkalla koronavirustestiin
 • kun odotat sinulta otetun koronavirustestin valmistumista ja sinun on välttämätöntä liikkua kotisi ulkopuolella
 • kun olet palannut riskimaasta, olet omaehtoisessa karanteenissa ja sinun on välttämätöntä liikkua kotisi ulkopuolella
 • jos tulet koronavirustestiin tai olet flunssaoireinen, älä tule terveyskeskukseen paikan päälle ilmoittamatta siitä etukäteen puhelimitse
 • terveydenhuollon henkilökunta pitää suu-nenäsuojainta kaikissa potilaskontakteissa

Koronavirustestauksesta:

 • hakeudu testiin soittamalla ma-pe klo 8-16 p. 08-4793 401, jos sinulla on flunssan oireita (kurkkukipu, nuha, yskä), yleisoireita (lihaskivut, kuume) tai vatsaoireita (pahoinvointi, oksentelu, ripuli)
 • päiväkoti-ikäisiltä lapsilta testin ottaminen ei ole välttämätöntä, mutta heidätkin voidaan testata, jos poissaolo päivähoidosta pitkittyy oireiden kestäessä
 • kouluikäisiä testataan samoin kriteerein kuin aikuisia
 • oireettomia testataan vain riskimaista ulkomailta palanneita, omaehtoisessa karanteenissa olevia (testi voidaan ottaa aikaisintaan 72 tuntia Suomeen paluuajankohdan jälkeen)
 • oireettomia voidaan joissain erityistapauksissa ohjata testiin tartuntatautilääkärin erillisellä määräyksellä esim. altistustilanteissa

Epidemiatiedotuksesta:

Hoitolaitosvierailuista:

 • Terveyskeskuksen vuodeosasto on suljettu vierailijoilta 1.2.2021 asti kaupunginhallituksen päätöksellä (18.1.2021). Poikkeus tehdään saattohoidossa olevien potilaiden osalta.
 • Oulaisten kaupungin omissa asumispalveluyksiköissä suositellaan nyt vahvasti välttämään kaikkia vierailuja. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä tehostetun palveluasumisyksikön tai vuodeosaston henkilökuntaan etukäteen.
 • Yksityiset palveluntuottajat tekevät päätökset itsenäisesti ja ohjeistavat vierailuista omissa yksiköissään.
 • Ylähengitystieinfektio-oireisena ei edelleenkään missään tapauksessa pidä tulla palveluasumisyksiköissä vierailemaan.

Kiireettömään hoitoon hakeutumisesta:

 • Neuvoloihin, kouluterveydenhuollon tarkastuksiin, fysioterapiaan, suun terveydenhuoltoon tai kiireettömälle ajanvaraukselle lääkäriin tai hoitajalle ei pidä tulla lievästikään flunssaoireisena (ellei käynti ole ehdottoman välttämätön muun terveydentilan vuoksi). Aika täytyy kuitenkin perua puhelimitse etukäteen.
 • Jos sinulla on jokin pitkittymässä oleva tai pitkittynyt terveysongelma (esim. yskä, vatsavaivat tms.), joka voi joskus viitata myös koronainfektioon, älä jätä hakeutumatta hoitoon sen vuoksi, ilmoita kuitenkin selvästi oirekuvasi puhelinkontaktin yhteydessä (puh. 08 4793 400) ja asioi terveyskeskuksessa maskia käyttäen.

Etätyösuositus:

 • Suositellaan etätyön tekoa mahdollisimman laajasti

Etäkokoussuositus:

 • Kaikki kokoukset suositellaan pidettäväksi etäkokouksina, niin työssä kuin muussakin toiminnassa, mahdollisimman kattavasti

Työpaikkojen taukokäytännöistä:

 • suositellaan ehdottomasti kahvi- ja ruokataukojen porrastamista siten, että yhtä aikaa taukotiloissa on mahdollisimman vähän henkilöstöä. Maskia suositellaan pitämään aina, kun on mahdollista myös tauolla. Turvavälien pitäminen on myös erittäin tärkeää.

Julkisista tilaisuuksista:

 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt alueellaan sisällä tai ulkona järjestettävät, yli 10 henkilöä käsittävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 1.2.2021 asti.

Suositus yksityistilaisuuksista:

 • Kaikkia yli 10 henkilön tilaisuuksia suositellaan olemaan järjestämättä ja muutenkin välttämään.

Harrastustoiminnasta:

 • Aikuisten vapaa-ajan ohjattu harrastustoiminta on keskeytyksissä 1.2.2021 asti tiloissa, joita Oulaisten kaupunki hallinnoi (kaupunginhallituksen päätös 18.1.2021)
 • Lasten ja nuorten harrastustoimintaa on avattu 18.1.2021 alkaen. Jos harrastettavaan lajiin liittyy luontaisesti lähikontakteja, harrastusta voi toteuttaa enintään 10 osallistujan pienryhmissä. Lasten ja nuorten huoltajien pääsy harrastus- ja pukutiloihin on kielletty. Turvavälejä ja maskeja suositellaan pitämään aina, kun mahdollista (koskee yli 12-vuotiaita). Ohjaajat ovat velvoitettuja pitämään maskia koko harrastustoiminnan ajan.
 • Yksityisiä ja yhdistystoimijoita suositellaan noudattamaan omalta osaltaan yllä mainittua linjausta.
 • Uimahalli pidetään edelleen suljettuna ajalla 1.2.2021 asti kaupunginhallituksen päätöksellä (18.1.2021)

Mikäli sinulla on ylähengitystieinfektion oireita, lue tämä.


Henkinen tuki

Eri toimijat tarjoavat ohjeita sekä keskusteluapua niin verkossa kuin puhelimitsekin.
Voit katsoa lisää esimerkiksi seuraavista linkeistä:

- Suomen Punainen Risti (SPR)
- Mieli ry
- Terveyskylä
- Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)
- Oulaisten seurakunta

 

Koronasivustoja:

Pohjois-Pohjanmaan koronavirustilanne, suositukset ja rajoitukset (oyskorona.fi)

Alueellisen koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella (8.10.2020, 10.11.2020, 24.11.2020, 30.11.2020, 15.12.2020, 19.1.2021, 26.1.2021)

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) koronasivusto

Aluehallintoviraston (AVI) koronasivusto

Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) tilannekatsaus koronaviruksesta


Ohjeita:

Ohjeistus käsi- ja yskimishygieniasta 

Epäiletkö koronavirusta -tee arvio omaolossa

Ohjeistus koronavirustaudin kotihoitoon

Koronabotti ohjaa ja antaa neuvoa COVID-19 koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä.

Koronahuoli-chat

Koronavilkku on julkaistu -lataa sovellus puhelimeesi

_____________

TIEDOTE 27.1.2021 - koronarokotukset

_____________

TIEDOTE 25.1.2021 klo 13.00 koronatiedote

Oulaisissa on todettu 23.-25.1.2021 välisenä aikana kaksi uutta koronavirustartuntaa. Nämä tartunnat eivät ole aiheuttaneet joukkoaltistumisia. Uudet koronavirustartunnat ovat jatkoa aiemmin uutisoidulle tartuntaketjulle.

Oulaisten kaupunki

____________

TIEDOTE 22.1.2021 klo 15.30

Oulaisissa on varmistunut tänään yksi koronavirustartunta, joka liittyy aiemmin tällä viikolla ilmenneeseen tartuntaketjuun. Uusi tänään varmistunut tartunta on aiheuttanut 18.1.2021 joukkoaltistumisen koronavirukselle Juho Oksan koululla. Altistuneita on yhteensä 30. Heitä tavoitellaan puhelimitse tämän päivän aikana ja asetetaan karanteeniin.

TIEDOTTEEN PÄIVITYS klo 17.30

Altistuneiden määräksi on vahvistunut 39.

Oulaisten kaupunki

____________

TIEDOTE 19.1.2021 klo 12.00

Oulaisissa on tänään 19.1.2021 varmistunut 2 uutta koronavirustartuntaa. Oulaisten alueella koronavirukselle on altistunut noin 10 ihmistä. Kaikki altistuneet asetetaan tämän päivän aikana karanteeniin tartuntatautiviranomaisen toimesta.

Tapauksiin liittyen kuntosali Femoriksella sunnuntaina 17.1. klo 9-10.30 olleita ihmisiä pyydetään tarkkailemaan oireitaan, ottamaan yhteyttä kotipaikkakuntansa terveyskeskukseen ja hakeutumaan koronatestiin, jos ilmenee koronavirustartuntaan viittaavia oireita (ylähengitystieinfektion oireita;  yskä, kurkkukipu tai nuha, yleisoireita; kuumetta ja lihassärkyä tai vatsaoireita esim. oksentelua tai ripulia).

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Harri Pennanen korostaa, että Juho Oksan koululla ei ole tapahtunut altistumisia oppilaiden tai opetushenkilökunnan keskuudessa.

Oulaisten kaupunki kehottaa kuntalaisia noudattamaan jatkossakin sekä valtakunnallisia että paikallisia koronasuosituksia.

Oulaisten kaupunki

____________

18.1.2021

Kaupunginhallituksen päätös 18.1.2021
____________

17.12.2020

Kaupunginhallituksen päätös koronaepidemian leviämisvaiheeseen.

____________

24.11.2020

Oulaisissa koronavirustilanne edelleen rauhallinen

Oulaisissa koronavirusepidemia ei ole osoittanut kiihtymisen merkkejä. Koko syksyn ajan todetut tartuntatapaukset ovat tulleet ”tuliaisina” muilta paikkakunnilta kotimaasta. Paikkakunnan sisällä levinneitä tartuntoja perheiden sisällä tarttuneita tapauksia lukuun ottamatta ei ole ollut.

Ilta-Sanomien artikkelista aamupäivällä 24.11.2020 saattoi saada virheellisen kaupungin nimen taivutusmuodon käytön vuoksi (”Oulaisessa palvelukodissa”, kun tarkoitettu Oulun alueella sijainnutta palvelukoti Jaarankartanoa) käsityksen, että Oulaisten alueella olisi palvelukodeissa tartuntoja ollut. Näin ei siis kuitenkaan ole: yhtään palvelukodeissa todettua tartuntaa ei ole Oulaisissa ollut.

_____________

22.10.2020

Tiedote korona-altistuksesta Oulaisissa

Oulaisissa on tapahtunut viikon 42 lopulla ja viikon 43 alussa jääkiekkoharrastukseen liittyen laajahko korona-altistus, altistuneita on yhteensä lähes 40 kpl. Joukkueen jäseniä on altistunut koronalle sekä harjoituksissa että pelitapahtumassa, lisäksi altistustapahtumassa on muitakin altistuneita. Tarkka alkuperäinen tartunnanlähde ei ole selvinnyt, mutta on mahdollista, että tartuntaketjun alkupää on myös jääkiekkoharrastuksen parissa. Altistuneita on Pohjois-Pohjanmaalla yli 5 kunnan alueella. Altistuneiden tavoittaminen ja karanteeniin asettaminen on aloitettu ja suurelta osin tehty. Altistuneet on ohjeistettu/tullaan ohjeistamaan yleisten altistuskaranteeniohjeiden mukaisesti ja neuvotaan menemään herkästi koronatestiin, jos ilmenee Covid-tautiin viittaavia oireita.

______________

12.10.2020

Kuntalaistiedote

Tiedote kasvomaskien jakamisesta vähävaraisille kuntalaisille

_____________