Koulupsykologi

KOULUPSYKOLOGIN TYÖN TAVOITTEITA OVAT;

- LASTEN JA NUORTEN KOULUNKÄYNNIN , OPISKELUN , OPPIMISEN JA PSYYKISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN

- KOKO KOULUYHTEISÖN HYVINVOINNIN ETEEN TYÖSKENTELEMINEN

Koulupsykologi osallistuu kutsuttaessa monialaiseen oppilashuoltoryhmään, jossa psykologi konsultoi ja tekee yhteistyötä muun henkilökunnan kanssa.

Psykologi tekee psykologisia tutkimuksia mm, testaamalla. Niiden perusteella arvioidaan lapsen ja nuoren kehitystä, oppimisvalmiuksia ja esimerkiksi tunne-elämään liittyviä tekijöitä.

Tutkimusten perusteella pohditaan ja suunnitellaan tukitoimia yhdessä vanhempien ja muun henkilökunnan kanssa niin, että koulutie olisi toimiva ja oppilaalle räätälöity sitä tarvittaessa.

PSYKOLOGISIIN TUTKIMUKSIIN ohjaudutaan moniammatillisen asiantuntijaryhmän kautta vanhempien ja oppilaan kanssa yhteistyössä. Aloitteen tämän ryhmän koollekutsumisesta voivat tehdä huoltajat, opettaja tai muu taho. Mukaan voi tulla vaikka isovanhemmat, jos he ovat oppilaan elämässä ja arjessa mukana.

Aloituskokouksessa tutkimuksia aloitettaessa, ovat vanhemmat ja oppilas, samoin opettajat ja muut tärkeät henkilöt mukana, samoin palautekeskustelussa. Aloituskokouksessa kerätään kaikki tieto varhaisesta kehityksestä, tehdyistä tutkimuksista, mahdollisista tukitoimista ja perheen tilanteesta.

Palautekeskustelussa pohditaan jatkotoimet, jos niitä tarvitaan ja mahdollinen kuntoutus ja jatkotutkimukset, mikäli niitä tarvitaan, myös seuranta.Kun opettaja on aloituskokouksessa mukana, hän saa tutkimusajat ja osaa lähettää oppilaan tutkimuksiin koulupäivän aikana. Kaikista näistä käytännön toimista sovimme kun aloitamme yhteistyön oppilaan ja perheensä kanssa.

Lisäksi koulupsykologi tapaa perheitä ja oppilaita ja koulun henkilökuntaa kriiseissä, elämäntilanteiden muutoksissa ja kun herää huoli oppilaan psyykkisestä terveydestä.

Koulupsykologi toimii ajanvarausperiaatteella. Työpiste on Juho Oksan koulun terveydenhuollon siivessä, mutta myös muilla kouluilla, kun siellä on kokouksia tai tutkimusten tekoa.

Tapaamme myös tiistai-iltojen vanhempien illoissa, mielellään, koska olen silloin Oulaisissa.

Olen paikalla tiistaisin ja keskiviikkoisin ja luen silloin wilmaa ja vastaan työpuhelimeeni.

yhteistyöterveisin,

Jussi Tukiainen, koulupsykologi, Oulainen,

p.0444793223, Oulainen