Kuntavaalit 2021

Oulaisten kaupunginhallituksen päätös 16.11.2020 352 §:

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT VUODEN 2021 KUNTAVAALEISSA

Kuntavaalit 2021 toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat:

1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi;

2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja niiden toimipaikat sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävät kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Ahvenanmaan maakunnassa;

3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos);

4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, kun ennakkoäänestys toimitetaan.

Lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys).

Vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa Oulaisissa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana oli Oulaisten lukio. Laitosäänestyspaikat olivat  Oulaskankaan sairaala, terveyskeskuksen vuodeosasto, Rantakartano-Koivula, Konttilan tupa, Taukokangas ja Esperi Hoivakoti Oula. 

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä.

Vaalilain 48 §:n mukaan ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona:

1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä kello 18:n jälkeen;

2) Suomen edustustossa jokaisena päivänä edustuston päällikön määrääminä aikoina, ei kuitenkaan pitkäperjantaina, ensimmäisenä pääsiäispäivänä, helluntaipäivänä, juhannuspäivänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä tai toisena joulupäivänä;

3) laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina;

4) suomalaisessa laivassa vähintään yhtenä päivänä laivan päällikön määrääminä aikoina;

5) kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.

Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. 
    
Oulaisten kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä jaettu seitsemään äänestysalueeseen. 
    
Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Oulaisten kaupungissa ennakkoäänestyspaikkana on Oulaisten lukio (os. Oulaistenkatu 54).

Ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat:

ke-pe  7.-9.4. klo 10.00 - 17.00
la-su  10.-11.4. klo 12.00 - 16.00
ma-ti  12.-13.4. klo 10.00 - 19.00


Laitosäänestyspaikat kuntavaaleissa ovat seuraavat: Oulaskankaan sairaala, terveyskeskuksen vuodeosasto, Rantakartano-Koivula, Konttilan tupa, Taukokangas ja Esperi Hoivakoti Oula. 

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Äänestyspaikka
1. Keskusta Oulaisten lukio (os. Oulaistenkatu 54)
2. Jauhinkangas Jauhinkankaan koulu (os. Amiraalintie 40)
3. Petäjäskoski Petäjäskosken koulu (os. Petäjäskoskentie 133)
4. Rautioranta Piipsjärven koulu (os. Vanhatie 2)
5. Honkaranta-Lehtopää Lehtopään koulu (os. Pärekuja 7)
6. Matkaniva-Mäyrä Matkanivan koulu (os. Haapavedentie 800)
7. Kasarminmäki Koulutuskeskus JEDU, Oulainen,ravintola- ja catering sekä puhtaus- ja kiinteistöpalveluala (os. Oulaistenkatu 7)