Päihdehuollon avopalvelut
Oulaisissa päihdehuollon palveluyksikönä toimii Oulaisten A-klinikka, jossa työskentelee kaksi sairaanhoitajaa. Lääkäripalveluja on saatavilla tarvittaessa. Päihdehuollon palveluja tarjotaan henkilöille joilla on haasteita eri päihteiden tai pelaamisen kanssa sekä heidän läheisilleen. A-klinikan kautta saa tietoa ja ohjausta muista avo- ja laitoshoitopaikoista.
Toimintamme on vapaaehtoista ja perustuu asiakkaan omaan aktiivisuuteen.
Palvelumuotojamme ovat:
- päihde- ja muiden riippuvuusongelmien yksilö- ja parikäynnit
- alkoholin lääkinnällinen avokatkaisuhoito (katkoajat)
- opiaattiriippuvaisten korvaushoito
- kotikäynnit tarvittaessa hoitosuhteessa oleville
- työpaikkojen ja koulujen hoitoonohjaus
- päihdeseurannat (EU-direktiivin mukaiset)
- yhdyskuntapalveluun kuuluvat päihdetietousjaksot
- ohjaus muihin hoitotoimenpiteisiin tarvittaessa
- konsultointi
- korva-akupunktio
Toimi näin
Hoitoon voi hakeutua itse tai ohjautua muun sosiaali- tai terveyspalvelun kautta olemalla yhteydessä A-Klinikan sairaanhoitajiin puhelintunnin aikana.

ToimipisteOulaisten terveyskeskus palvelee Oulaisten alueen väestöä.

Reservikomppaniankatu 7-9
86300 OULAINEN

Puhelinnumerot
Tuuma neuvonta +358 444793470

Aukioloajat:
Tuuman neuvonnan puhelintunnit ma-pe klo 8:15-9:30 ja 13:00-14:00
Maanantai 13.00 - 14.00
Tiistai 13.00 - 14.00
Keskiviikko 13.00 - 14.00
Torstai 13.00 - 14.00
Perjantai 13.00 - 14.00

Puhelinnumerot
Sairaanhoitaja Maija Kukkola +358 444793477
Sairaanhoitaja Mira Kyllönen +358 444793493

Aukioloajat:
Puhelintunnit ma-pe klo 8:00-8:30 ja 11:30-12:00
Maanantai 11.30 - 12.00
Tiistai 11.30 - 12.00
Keskiviikko 11.30 - 12.00
Torstai 11.30 - 12.00
Perjantai 11.30 - 12.00