Mittauspalvelut


Teknisen palvelukeskuksen maastomittausryhmän tehtäviä ovat
rakennusvalvontaan liittyvät rakennuksenpaikan maastoonmerkinnät ja sijaintikatselmukset, kantakartan ylläpitoon ja täydentämiseen liittyvät kartoitusmittaukset, kunnallisteknistä rakentamista ja suunnittelua palvelevat mittaukset, kiinteistötoimitusten maastomittaukset sekä erikoismittaukset.Asiakkaittamme ovat pääsääntöisesti kaupungin eri hallintokunnat, liikelaitokset, kunnat, rakennus- ja teollisuusalanyritykset sekä kotitaloudet.

Rakennuksenpaikan merkintä

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman maastoon merkitseminen on tehtävä ennen rakennustyöhön ryhtymistä, mikäli rakennusluvassa niin määrätään. Rakennuspaikka ja korkeusasema merkitään maastoon hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta rakennusluvan myöntämisen jälkeen.

Rakennuksen sijainnin merkintä suoritetaan yleensä siinä vaiheessa kun rakennuksen pohjatyöt ovat valmiit. Rakennus merkitään maastoon ensisijaisesti asemapiirroksen mukaisten ulkoseinämittojen mukaan naulapaaluilla tai linjapukkeihin. Jos asiakas on toimittanut rakennusvalvontaan perustuksen mittapiirroksen, voidaan rakennus merkitä maastoon myös perustusmitoilla, mutta tästä sovitaan aina rakentajan kanssa erikseen.Mahdollista on myös tilata rakennuspaikan ennakkomerkintä varsinkin jos tontin rajalinjat eivät ole tarkassa tiedossa, ennakkomerkinnästä peritään erikseen vahvistetun taksan mukainen hinta.

Rakennuksen sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus tulee tilata heti kun rakennuksen perustustyöt tai sitä vastaava rakentamisvaihe on valmis. Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen piirustusten mukaiset. Rakennusluvasta ilmenee vaaditaanko rakennuskohteeseen sijaintikatselmusta.

Maastomittauspalvelut

- Tontin ja yleisen alueen lohkomisten maastotyöt (lohkomisen maastotyöt sopimuksesta myös asemakaava-alueen ulkopuolella)
- Rakennusvalvontamittaukset
- Rakennuksen paikan ennakkomerkinnät (esipaalutus)
- Taso- ja korkeusrunkoverkoston ylläpito
- Kunnallistekniset mittaukset
- Rajanpaikanmerkinnät
- Laadunvalvonta- , kontrolli- ja merkintämittaukset
- Määrälaskennat
- Maastomallimittaukset
- Kartoitukset
- Saneerausmittaukset


Yhteystiedot:
Mittauspäällikkö
p. 044 4793262

Töiden tilaus:
Kartoittaja Esko Korkiakoski
p. 044 4793261


  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi