Kaupungin talous

TA 2017 milj.€
Toimintatuotot,
niistä
15,3
- myyntituotot 7,7
- maksutuotot 2,5
- tuet ja avustukset 0,7
- muut tuotot 4,5

Toimintakulut
,
niistä
-62,2
- henkilöstökulut -24,3
- palvelujen ostot -32,5
- aineet ja tarvikkeet -3,5
- avustukset -1,9
- muut kulut -0,5

TOIMINTAKATE

-47,5

Verotulot
, niistä

24,4
- kunnan tulovero 21,6 (89,1 %)
- kiinteistövero 1,8 (7,3 %)
- yhteisövero 1,0 (3,6 %)
Valtionosuudet 24,8

Rahoitustuotot ja -kulut

+0,6

VUOSIKATE

2,3
- poistot -2,3

Tilikauden tulos

-0,0
Tilikauden ylijäämä +0,0

Investoinnit

-5,1
- niihin valtionosuudet +0,3
- käyttöomaisuuden myynti +0,1

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi