Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat myös osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Varhaiskasvatuksen järjestämään esiopetukseen voi tutustua tästä.

Esiopetuspaikat tulevat hakuun vuosittain tammi-helmikuussa.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2021-2022: 

Kouluilla:
Jauhinkankaan koulu
Juho Oksan koulu
Petäjäskosken koulu
Jokiraitin koulu, Matkanivan yksikkö

Varhaiskasvatuksessa:
Metsolan päiväkoti
Laukkalinnan päiväkoti


Oulaisten kaupungin esiopetussuunnitelma.

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2021 -lomake.