Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat myös osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Esiopetusta järjestetään kouluilla (ensi syksynä Jauhinkankaan-, Juho Oksan-, Petäjäskosken- ja Piipsjärven koululla) sekä varhaiskasvatuksessa, Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksen järjestämään esiopetukseen voi tutustua tästä.

Esiopetuspaikat tulevat hakuun vuosittain helmi-maaliskuussa.

Tästä linkistä tietoa esiopetukseen hakemisesta vuonna 2019.


Oulaisten kaupungin esiopetussuunnitelma.