Rekrylisä yrittäjille

REKRYLISÄ-KAMPANJA  1.4.–31.8.2024

Oulaisten kaupungin työllisyyspalvelut toteuttavat kokeiluna rekrylisä-kampanjan 1.4.–31.8.2024 välisenä aikana. Oulaisten kaupunki tukee rekrylisällä oulaistelaista yritystä, joka työllistää oulaistelaisen työttömän työnhakijan, jonka työsuhteeseen ei ole myönnetty valtion määrärahoista myönnettävää palkkatukea. Rekrylisää voi hakea työsuhteisiin, jotka alkavat ennen 31.8.2024.

Tuen määrä ja kesto:

•    Rekrylisä on suuruudeltaan 700€ kuukaudessa.
•    Työajan tulee olla vähintään 85 % työehtosopimuksen mukaisesta täydestä työajasta.
•    Rekrylisää voi hakea 3–6 kuukauden ajalle.
•    Rekrylisä voi olla jatko palkkatukijaksolle samassa yrityksessä tai uusi työsuhde, johon ei ole myönnetty palkkatukea.
•    Työsuhteessa, johon haetaan rekrylisää, tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja noudattaa muita työehtosopimuksen ehtoja.

Tuen hakeminen, myöntäminen ja maksaminen

•    Tukea haetaan kirjallisesti oheisella hakemuksella. Tuki on harkinnanvarainen ja se myönnetään työllistämisbudjetin määrärahojen puitteissa. Hakemuksen käsittelyaika on 2 viikkoa. Tuen myöntämisestä vastaa työllisyyspäällikkö.
•    Tukea saadakseen tulee yrityksellä täyttyä yleiset palkkatuen myöntämisen edellytykset.
•    Tuki maksetaan yritykselle jälkikäteen kuukausittain. Maksatukseen liitetään aina mukaan tosite maksetusta palkasta, ensimmäiseen maksatukseen liitetään mukaan myös kopio työsopimuksesta. Tarkemmat ohjeet maksatuksesta tulee päätöksen liitteenä.

Tuen lakkauttaminen

•    Jos työllistetty henkilö keskeyttää työsuhteen tai hänet irtisanotaan, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi tuen myöntäjälle. 
•    Tuki voidaan periä hakijalta takaisin, jos se on myönnetty virheellisten tietojen perusteella, sitä on hyödynnetty tuenvastaiseen käyttötarkoitukseen tai hakija kieltäytyy toimittamasta pyydettyjä lisätietoja. 
 

Liitetiedostot

Lisä-/yhteystiedot:
Työllisyyspäällikkö Sari Vierimaa
p. 0444793258
sari.vierimaa@oulainen.fi