Avustukset

Liikunta-Nuoriso- ja kulttuuripalveluiden avustukset

Toiminta-avustusten hakuaika on kerran vuodessa keväisin. Kohde- tai kannustusapurahaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemusten on oltava perillä määräaikana. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus liitteineen on saapunut määräajan loppuun mennessä. Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli ne saapuvat määräpäivänä klo 15.00 mennessä sähköiseen tietokantaan tai sivistyskeskukseen.

Hakemusta voi täydentää sen jättämisen jälkeen. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty korjauspyynnön mukaisesti ja korjauspyynnössä asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti tarkoitukseen laadituilla sähköisillä lomakkeilla (webropol) asetettuun määräaikaan mennessä. Täydentävät liitteet voi toimittaa sivistyskeskukseen tai sähköisesti.

Kohdeavustuslomakkeelle pääset https://akkuna.fi/

Talkootyön tuntikirjanpito (pdf)

Talkootyön tuntikirjanpito (xls)

 

JÄRJESTÖJEN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2022

Oulaisten kaupunki/ sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi VUODEN 2022 TOIMINTA-AVUSTUKSET pe 30.4.2022 klo 15.00 mennessä.

https://akkuna.fi/ Tästä hakemuslomakkeelle!


HUOM! Liitteet voi toimittaa myöhemmin poikkeusoloista johtuen.

  • Toiminta-avustusta voivat hakea kulttuuri- ja liikuntajärjestöt, lasten ja nuorten järjestöt ja ryhmät, ikäihmisten ja erityisryhmien järjestöt sekä muut kansalaistoiminnnan järjestöt.
  • Myöhästyneitä hakemuksia tai muulle kuin sähköiselle hakulomakkeelle täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Jos järjestö on saanut yleisavustusta vuonna 2021, sen tulee toimittaa vuoden 2021 toiminta- ja tilikertomus postitse lautakunnalle välittömästi sen jälkeen, kun vuosikokous on pidetty.

Lisätietoja: Sanna Mäyrä 044 4793 272 tai Ari Sarpola 044 4793 240.

 

AJANKOHTAISTA:

Toiminta-avustukset haettavissa 30.3.2022-30.4.2022.

Kunta-Akkunalomakkeeseen pääset https://akkuna.fi/

Lomakkeen täyttö vaatii vahvan tunnistautumisen.

 

Oulainen on ollut mukana KuntaAkkuna-hankkeessa, ja sen myötä sähköiset avustuslomakkeet ovat uusiutuneet keväällä 2022.

 

Lisätietoja: sanna.mayra@oulainen.fi, ari.sarpola@oulainen.fi.

 

 

Linkit sähköisiin lomakkeisiin:

Kohdeapurahan raportointi

 

Avustuspäätökset

löytyvät sivistys- ja kulttuurijohtajan julkisista päätöksistä