Sivistystoimisto

Tiedote poikkeusjärjestelyistä 17.3.2020-13.4.2020

Valtioneuvoston 18.3.2020 antaman ohjeistuksen mukaan:

Toiminta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. 

Toiminta perusopetuksessa

Koulujen tilat suljetaan 18.3.2020 - 13.4.2020 lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville sekä aamu- ja iltapäiväkerhojen toiminta. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Järjestelyt Oulaisten kouluissa 18.3. - 13.4.

Yläkoululaiset ovat kotona etäopetuksessa. Opetusjärjestelyistä tiedotetaan Wilman kautta.

4-6 -luokkalaisten osalta lähiopetusta kouluilla ei järjestetä, eli oppilaat eivät tule kouluun. Opetus järjestetään etäopetuksena. Luokanopettaja tiedottaa Wilman kautta opetusjärjestelyistä. 

Esikoululaiset ja 1-3 -luokkalaiset ovat pääsääntöisesti kotiopetuksessa. Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1. - 3. luokkien lähiopetus lapsille. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville sekä aamu- ja iltapäiväkerhojen toiminta lähiopetuksessa oleville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Tiedottaminen kouluun tulemisesta

Koulukyytien, -ruokailujen ja lähiopetuksen järjestämiseksi huoltajan tulee vahvistaa eskareiden ja 1-3 -luokkalaisten sekä erityisen tuen piirissä olevan oppilaan kouluun tuleminen luokanopettajalle keskiviikkona 18.3. loppuviikon osalta ja tästä eteenpäin tulevan viikon kouluun tuleminen aina edellisen viikon perjantaihin klo 12.00 mennessä.


Sivistystoimisto sijaitsee osoitteessa Lautatarhankatu 7 B (2. kerros), 86300 Oulainen
Toimisto on avoinna ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.
Omakuva.jpg

Sivistys- ja kulttuurijohtaja
Ari Sarpola

puhelin 044 4793240

Twitter @AriSarpola
Facebook ari.sarpola

ari.sarpola@oulainen.fi


Sivistystoimiston henkilökunta:
Taloussihteeri Saara Komulainen (koulukuljetusasiat), p. 044 4793243
Toimistosihteeri Laila Sillankorva, p. 044 4793241
Palkkasihteeri Leila Terentjeff, p. 044 4793244

sähköposti: etunimi.sukunimi@oulainen.fi