Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on useissa kunnissa korvannut varhaiskasvatuksen ostopalvelun. Palvelusetelillä tavoitellaan perheille valinnan vapautta valita palveluntarjoajista sopiva tarjoaja. Palveluseteli ei ole subjektiivinen oikeus, vaan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut antavat palvelusetelin harkinnan mukaan.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on palveluntuottajalle maksettava kuukausikorvaus eli palvelusetelin arvon (kattohinnan osa, josta on vähennetty perheen omavastuu osuus kuten kaupungin omassa varhaiskasvatuksen maksuissa). Palvelutuottaja voi lisäksi laskuttaa oman osuutensa tarvittaessa perheiltä (perheen ja palveluntuottajan välinen sopimus). Seuraavan lukuvuoden (elokuusta heinäkuuhun) palvelusetelin nk. kattohinnat määrittelee lautakunta keväisin.
    
Palveluntuottaja voi olla yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitopaikka tai perhepäivähoitopaikka. Varhaiskasvatuspalvelut hyväksyvät palveluntuottajat.

 

Palvelusetelin arvot 1.8.2020-31.7.2021

   
    Kerroin Kattohinta
Yli 3 v yli 150 h 0,65                   813 €
  87 - 150 h 0,52                   650 €
  enintään 86 h 0,39                   488 €
Alle 3 v yli 150 h 1,00               1 250 €
  87 - 150 h 0,80               1 000 €
  enintään 86 h 0,60                   750 €
       
Ryhmäperhepäivähoito yli 150 h 0,65                   813 €
Perhepäivähoito 87 - 150 h 0,50                   625 €
  enintään 86 h 0,35                   438 €