Varhaiskasvatus

Oulaisten varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan.

Varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa, yksityisessä Emilio Kids Oy:n Emilian ja Tuutikin Tuvan päiväkodeissa sekä kunnallisessa perhepäivähoidossa.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta, johon osallistumisesta vanhemmat päättävät. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallista varhaiskasvatusta, johon osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta on laadittu Oulaisten varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuspaikoissa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Kiireellisissä tapauksissa varhaiskasvatuspaikka järjestetään kahden viikon kuluessa.

Oulaisten varhaiskasvatuksessa on käytössä Lapset puheeksi -menetelmä, jonka tarkoituksena on tukea lapsen hyvää, toimivaa ja turvallista arkea. Menetelmä perustuu ymmärrykseen lapsen pärjäävyydestä, joka muodostuu arjessa olevista lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista. 

Lapset puheeksi -menetelmän esittelyvideo. 

Varhaiskasvatustoimiston käynti- ja postiosoite:

Lautatarhankatu 7 B 2. krs
ma-pe 9.00-11.00 ja 12.00-15.00. 
varhaiskasvatus@oulainen.fi 

Varhaiskasvatuksen johtaja
Saija Juusola
p. 044 4793287
saija.juusola@oulainen.fi

Palvelusihteeri
Maritta Salonpää
p. 044 4793299
maritta.salonpaa@oulainen.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Kaisa-Elina Korhonen
p. 044 4793617
kaisa-elina.korhonen@oulainen.fi