Varhaiskasvatuspaikat

Oulaisten kaupungilla on varhaiskasvatuspaikkoja perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa. Tämän lisäksi kaupungissa toimii kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa, joihin kaupunki myöntää palvelusetelin varhaiskasvatuspaikkaa varten.

Hiirenmutkan päiväkoti

Siltakatu 8
86300 Oulainen

Päiväkodin johtaja Anu Kallio 
p. 044 4793614
anu.kallio@oulainen.fi

Ryhmät:
Naavan Notko 1-3v
p. 044 4793637
naavannotko@oulainen.fi

Kaarnan Kolo 1-3v
p. 044 4793647
kaarnankolo@oulainen.fi

Tuohen Tupa 3-4v
p. 044 4793638
tuohentupa@oulainen.fi

Kanervakumpu 4-6v
p. 044 4793639
kanervakumpu@oulainen.fi

Laukkalinnan päiväkoti

Hakakatu 28 A
86300  OULAINEN
laukkalinnanpaivakoti@oulainen.fi

Päiväkodin vs. johtaja Päivi Knuutila
p. 044 4793616
paivi.knuutila@oulainen.fi

Varajohtaja Maarit Penttilä
p. 044 4793672
maarit.penttila@oulainen.fi

Päiväkodissa on 91 hoitopaikkaa, joista 21 esiopetuspaikkaa.

Päiväkodissa tarjotaan vuorohoitoa sitä tarvitseville perheille. Mikäli lapsen hoidon tarve alkaa ennen klo 6.30 ja päättyy klo 17.00 jälkeen, lapsi aloittaa/lopettaa hoitopäivänsä Pirpanoilla. Talon sisällä henkilökunta huolehtii lapsen siirroista ryhmästä toiseen.

Ryhmät:
Taaperot 1-3 v.
p.044 4793674
taaperot@oulainen.fi

Vekarat 3-5 v.
p. 044 4793675
vekarat@oulainen.fi

Viikarit 3-5 v.
p. 044 4793677
viikarit@oulainen.fi

Tenavat, esiopetusryhmä
p. 044 4793673
tenavat@oulainen.fi

Pirpanat, vuorohoitoryhmä
p. 044 4793247
pirpanat@oulainen.fi 

Metsolan päiväkoti

Kaarikatu 46
86300  OULAINEN
metsolanpaivakoti@oulainen.fi

Päiväkodin johtaja Tiina Ollikainen
p. 044 4793665
tiina.ollikainen@oulainen.fi 

Varajohtaja Anne Hanhikorpi
p. 044 4793615
anne.hanhikorpi@oulainen.fi

Metsolan päiväkodissa on 75 hoitopaikkaa. Päiväkoti on avoinna klo 6.30–17.00 välisenä aikana.

Ryhmät:
Hiiret 1-3 v. 
p. 044 4793670
hiiret@oulainen.fi

Karhut 3-4 v.
p. 044 4793671
karhut@oulainen.fi

Oravat 4-5 v.
p. 044 4793668
oravat@oulainen.fi

Jänikset, esiopetusryhmä
p. 044 4793669
janikset@oulainen.fi

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista ja yksilöllistä hoitoa hoitajan kodissa tai lapsen kotona.

Pääsääntöisesti kunnalliset perhepäivähoitajat työskentelevät omassa kodissaan. He voivat hoitaa yhteensä neljää kokoaikaista lasta sekä yhtä puolipäivähoidossa olevaa esikoululaista. Hoitajan omat lapset lasketaan mukaan lapsilukuun. 

Yksityistä perhepäivähoitoa, jossa perhe palkkaa itse hoitajan, tuetaan Oulaisissa kuntalisällä. Lisätietoja kohdasta yksityisen hoidon tuen kuntalisä.

Palvelusetelillä toimivia yksityisiä perhepäivähoitajia on myös saatavilla kunnallisten perhepäivähoitajien lisäksi, ja heidän yhteystietonsa saa ottamalla yhteyttä varhaiskasvatustoimistoon.

Yksityinen varhaiskasvatus

Oulaisten kaupungissa on käytössä yksityisen varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli.

Palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa peritään samat maksut kuin kunnan järjestämästä vastaavasta varhaiskasvatuksesta.