Yhteystiedot

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Opettajat:

Seija Jussinniemi, esikoulu 0444793590
Minna Saari, 1.lk 0444793589
Sirpa Mäkinen, 2.lk 0444793681
Sanna Korhonen, 3.lk 0444793588
Sami Eskola, 4.lk 0444793683
Ville Rahkola, 5.lk, koulunjohtaja 0444793678
Juha Kortesalmi, 6.lk 0444793682Terhi Mäkelä, erityisopettaja 0444793350
Miia Törmikoski, englanninopettaja 0444793348
Airi Vimpari, englannin- ja ruotsinopettaja 0444793575

Muu henkilökunta:

Kati Alavaikko, kuraattori, 1-6lk 0444793396
Jaana Eilo, koulunkäynnin ohjaaja, ap-ip-kerhon ohjaaja 0444793585
Oili Kangasniemi, koulunkäynnin ohjaaja 
Emilia Yppärilä, koulunkäynnin ohjaaja
Veikko Hertteli, perheneuvolan psykiatrinen sairaanhoitaja 0444793479
Sanna Kivioja, terveydenhoitaja 0444793447
Auvo Korkiakoski, kiinteistönhoitaja 0444793507
Laura Rissanen, kuraattori, esikoulu 0444793395
Pirjo Pirnes, keittäjä ja siistijä 0444793680
Marja-Leena Vaikonpää, siistijä 0444793537