Vammais- ja vanhusneuvostot

Vammaisneuvosto

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 28 §)

Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvoston toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Vammaisneuvoston jäsenissä on edustettuna vammaisjärjestöjen jäseniä.

Jäsenet:
Tuomas Honkonen, puheenjohtaja, honkonen.tuomas@outlook.com, p. 0447277705
Paavo Erkkilä, varapuheenjohtaja, paavoe@gmail.com, p. 0405586858
Jouko Ollila
Merja Paavola
Marja-Leena Myllylä
Marja-Leena Vesaharju
Veijo Hemmilä, kaupungin edustaja, sihteeri, veijo.hemmila@oulainen.fi, p. 0444793231

Vanhusneuvosto

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 27 §)

Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvoston toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Vanhusneuvoston jäsenissä on edustettuna ikäihmisiä, eläkeläisjärjestöjä ja vanhusjärjestöjä sekä jäseniä kaupungin eri hallintokunnista. Sihteerinä toimii kaupungin viranhaltija.

Jäsenet:
Maija-Liisa Tuominen, puheenjohtaja, tuominenmaijaliisa56@gmail.com
Seija Lepola, varapuheenjohtaja
Mauri Myllykangas
Mauri Mäyrä
Anneli Rajaniemi
Päivi Rantaeskola
Sanna Mäyrä, kaupungin edustaja
Riikka Moilanen, kaupungin edustaja, sihteeri, riikka.moilanen@oulainen.fi
 

vanhukset.jpg