Hankinnat ja investoinnit

Hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMAssa, josta löytyy kaikki Suomessa kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat.

Oulaisten kaupungilla on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia). 

Kansallisen kynnysarvon alittavien pienhankintojen avoimiin tarjouspyyntöihin voi tutustua pienhankintaportaalissa tai tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa.

Tarjouspalvelussa yritykset voivat tutustua tarjouspyyntöihin, esittää tarjouspyynnön julkaisijalle kysymyksiä, lukea kysymyksiin annettuja vastauksia sekä jättää sähköisiä tarjouksia helposti Tarjouspalvelun opastamana. Samoilla tunnuksilla pääsee kaikkien hankintayksiköiden jättämiin tarjouspyyntöihin, joilla on käytössä Tarjouspalvelu -palvelu.

Lait ja ohjeet

Oulainen noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin niitä täydentäviä ohjeita.

Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä julkisten hankintojen neuvontayksikön internetsivuilta.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (JHNY) palvelee hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Investoinnit

Oulaisten kaupungin talousarviossa vuodelle 2021 hyväksytyt investoinnit ja investointisuunnitelma vuosille 2021-2025.

Yrittäjä 

Katso tästä Cloudia- opetusvideo ja luo tunnukset järjestelmään. Pääset tutkimaan tarjouspyyntöjä sekä tekemään tarjouksia.