Terveys ja hyvinvointi

Ohjeistusta hätätilanteiden varalle.

Jos epäilet koronavirustartuntaa, lue täältä toimintaohje.
Oulaisten kaupungin asukkailleen järjestämät sosiaalipalvelut.........
Oulaisten kaupungin asukkailleen järjestämät terveyspalvelut.........
Puolueeton sosiaali- ja potilasasiamies toimii asiakkaiden edunvalvojana........
Viimeisin tieto jonotusajoista terveyspalvelujen osalta.....

Oulainen, hyvinvointipalvelujen keskus

Perusturvan johtaja Päivi Rautio puh 044 4793 280 paivi.rautio@oulainen.fi


Alueelliset terveydenhuollon, sairaanhoidon ja kuntoutuksen yksiköt muodostavat kattavan hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden, jota paikkakunnan terveydenhuoltoalan koulutus tukee. 

Perusturvan hallinnosta vastaa perusturvalautakunta. Perusturvalautakunta huolehtii kunnan asukkaille suunnatun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Sosiaalihuoltolaissa säädetään kunnalle velvollisuus huolehtia yleisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Palveluja ovat sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut, asumispalvelut, laitoshoito, perhehoito ja omaishoidontuki. Lisäksi kunnalla on velvollisuus huolehtia sosiaalihuoltolaissa mainituista muista sosiaalipalveluista, joista on säädetty erilliset lait. 

Sosiaalipalvelujen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön ja perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.
 

Asiakasmaksut ja taksat vuonna 2020


Perusturvalautakunta on kokouksessaan 10.12.2019  84 §:ssä hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja taksat vuodelle 2020.