Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden tavoitteena Oulaisissa on turvallisen, terveellisen ja kestävän asuinympäristön säilyttäminen sekä ympäristön viihtyisyyden parantaminen. 

Ympäristönsuojeluun liittyviä lakisääteisiä lupa-, valvonta- ja edistämistehtäviä hoitaa ympäristönsuojeluviranomainen, joka on Oulaisissa valvonta- ja lupalautakunta. Ympäristösihteeri vastaa ympäristölupiin ja maa-aineslupiin liittyvistä päätös- ja valvonta-asioista. Myös muun muassa meluilmoitukset ja jätevesien käsittelyyn sekä nitraattiasetuksen valvontaan liittyvät asiat kuuluvat ympäristösihteerille. Ympäristöhäiriötilanteissa ja ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan onnettomuuden sattuessa ota yhteyttä ympäristösihteeriin.

Elintarvike- ja terveysvalvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta vastaa Ympäristöpalvelut Helmi.

Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä hoitaa Jokilaaksojen jätelautakunta.

Vestia Oy huolehtii kotitalouksien jätehuollosta ja kierrätysneuvonnasta 16 kunnan alueella Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestinjokilaaksoissa. Jokaisen asuinkiinteistön, myös vapaa-ajan asunnon, tulee olla liittyä jätehuoltoon. 
Vestia Oy:n yhteystiedot:
• osoite: Vestianväylä 80, 84100 Ylivieska
• verkkosivulinkki: www.vestia.fi
• asiakaspalvelun yhteystiedot: asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700 (mm. jäteastiatyhjennykset, osoitteenmuutokset, laskutus) 

 

Yhteystiedot:
ymparisto@oulainen.fi

Ympäristötarkastaja (Sonja Hautala)
tavoitettavissa maanantaina ja tiistaina
p. 044 4793233

Oulaisten kaupungin ympäristösuojelumääräykset liitteineen

Oulaisten kaupungin ympäristösuojelunviranomaisen taksa 2023

Oulaisten kaupungin maa-ainestaksa 2023