Kansainvälistyminen

Kun olet käynnistämässä kansainvälistä toimintaa, mieti, haluatko yrityksesi toimivan Suomesta käsin vai kohdemaassa joko oman tai yhteistyöyrityksen kautta.

Onnistumisen edellytyksenä on oikeiden kumppaneiden ja verkostojen löytäminen kohdemarkkinoilta.

Lisätietoja yrityksen kansainvälistymisestä saat suomi.fi -sivustolta