Palveluntarpeen varaaminen

Palveluntarve varataan vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan ja tarkistus tehdään vanhempien kirjallisen hakemuksen (kunta-akkuna) perusteella seuraavasta kalenterikuukaudesta lähtien.  Esimerkiksi työpaikan vaihdos, osa-aikatyö tms. voivat olla palveluntarpeen määrän tarkistamisen perusteita. Vanhempien lomat eivät ole tarkistusperuste.

Varhaiskasvatusaika valitaan kolmesta vaihtoehdosta:

  • Enintään 86h kuukaudessa (keskimäärin enintään 20h viikossa)
  • Yli 86h - 150h kuukaudessa (keskimäärin 20h - 35h viikossa)
  • Yli 150 h kuukaudessa ( keskimäärin yli 35h viikossa)

Palveluntarve ja asiakasmaksu

VarhaiskasvatusaikaMaksuprosentti

Nuorin lapsi

varhaiskasvatus-maksu maksimi

Seuraava lapsi

varhaiskasvatus-maksu maksimi

Seuraavat lapset

varhaiskasvatus-maksu maksimi

enintään 20 h/viikko50 %147,50 €59,00 €29,50 €
yli 20-35 h/viikko75 %221,00 €133,00 €44,20 €
yli 35 h/viikko100 %295,00 €118,00 €59,00 €

 

Jos lapselle varattu varhaiskasvatusaika kuukaudessa ylittyy, peritään kyseiseltä kuukaudelta asiakasmaksu suuremman varhaiskasvatusajan mukaan. Jos varattu aika ylittyy kahtena perättäisenä kuukautena, palveluntarpeen katsotaan muuttuneen ja varhaiskasvatuksen sijoitus- ja maksupäätökset muutetaan automaattisesti isomman varhaiskasvatusajan mukaisesti.

Palveluntarpeen muutoslomake.