Lautakunnat

Keskusvaalilautakuntaa lukuunottamatta lautakuntien puheenjohtajat valitaan kaupunginvaltuuston jäsenistä. Vähintään puolet jäsenistä ja varajäsenistä valitaan kaupunginvaltuuston jäsenistä. Valtuusto valitsee lautakuntien varsinaisista jäsenistä yhden varapuheenjohtajan. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista määrätään vaalilaissa. Lautakuntien tarkemmat tehtävät määritellään kaupungin hallintosäännössä.

Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunnan tehtäväalueena on elinvoimaisuuden- ja työllisyyden edistäminen elinkeinoja kehittämällä, kaupunkimarkkinointi sekä elinkeino- ja palveluohjelman laatiminen. Esittelijänä toimii elinkeino- ja kehitysjohtaja.

Jäsenet:
Jorma Perälä, pj.
Raimo Räisänen, vpj.
Juhani Kärki
Merja Krapu
Tommi Oja
Helena Pyy
Maija-Liisa Tuominen

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtäväalueena on valtiollisten ja kunnallisten vaalien toimittaminen. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.

Jäsenet:
Maarit Grekula, pj.
Minna Jylkkä, vpj.
Marko Honkala
Raimo Kolppanen
Jouko Lauronen

Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta johtaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Esittelijänä toimii perusturvajohtaja.

Jäsenet:
Jorma Perälä, pj.
Anne Hannus, vpj.
Heikki Hautala
Mauri Myllykangas
Anneli Rajaniemi
Janette Rajaniemi
Päivi Rantaeskola
Sauli Tenhula
Esko Tuulas

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta ohjaa ja valvoo hyvinvointipalveluiden järjestämistä ja saatavuutta kaupunkilaisille. Lautakunnan vastuualueeseen kuuluu varhaiskasvatus, koulu-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi sekä vapaa sivistystyö, joukkoliikenne ja ruokahuolto. Esittelijänä toimii sivistys- ja kulttuurijohtaja.

Jäsenet:
Sari Rajaniemi, pj.
Heikki Pihlajaharju, vpj.
Mika Antikka
Kaarina Huhtala
Kari Hyytiäinen
Raimo Jokela
Timo Junttila
Janette Rajaniemi
Virpi Takalo-Eskola

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalaissa. Tarkastuslautakunta vastaa ulkoisesta valvonnasta ja valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 

Jäsenet:
Raimo Räisänen, pj.
Arto Ylikulju, vpj.
Riitta Honkimaa
Jorma Kortesoja
Merja Paavola

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtäväalueita ovat: tekninen hallinto, toimitilojen vuokraus, investoinnit: kiinteistöt, kunnallistekniikka, tilapalvelut: kiinteistöjen hoito ja ylläpito, siivouspalvelut, kuntatekniikan palvelut: kunnallistekniikan hoito ja ylläpito, viemäriliikelaitos, yleiset alueet: puistojen, kaupungin omistamien metsien ja viheralueiden, torien hoito ja ylläpito, jätehuolto oman toiminnan osalta, varikkotoiminnot, liikuntapaikkojen hoito ja ylläpito, kaavoituspalvelut, mittaus- ja kartoituspalvelut, tonttien markkinointi, myynti ja vuokraus. Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Jäsenet:
Antti Mäkelä, pj.
Jaakko Kittilä, vpj.
Jorma Kortesoja
Aini Mäkelä
Jari Männikkö
Salme Mäyrä
Eino Nurkkala
Sari Rajaniemi
Anne-Maria Sirviö

Valvonta- ja lupalautakunta

Valvonta- ja lupalautakunnan tehtäväalueita ovat rakentamisen neuvonta ja valvonta, ympäristön- ja luonnonsuojelu ja jätehuollonv valvonta. Esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja sekä ympäristönsuojelu- ja ympäristölupa-asioissa ympäristösihteeri.

Jäsenet:
Heikki Hautala, pj.
Sauli Takalo, vpj.
Päivi Ervasti
Matti Heikkinen
Marjut Lehtonen
Kari Mehtälä
Pekka Rahkola
Janette Rajaniemi
Tanja Suvanto

kokousnuija.jpg