Lautakunnat

Keskusvaalilautakuntaa lukuun ottamatta lautakuntien puheenjohtajat valitaan kaupunginvaltuuston jäsenistä. Vähintään 1/3 jäsenistä ja varajäsenistä valitaan kaupunginvaltuuston jäsenistä. Valtuusto valitsee lautakuntien varsinaisista jäsenistä yhden varapuheenjohtajan. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista määrätään vaalilaissa. Lautakuntien tarkemmat tehtävät määritellään kaupungin hallintosäännössä.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtäväalueena on valtiollisten ja kunnallisten vaalien toimittaminen. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.
Pöytäkirjat tästä linkistä.

JäsenVarajäsen (eivät ole henkilökohtaisia)
Maarit Grekula, puheenjohtaja 1. Janne Tukala
Jouko Lauronen, varapuheenjohtaja2. Heikki Hautala
Marko Honkala3. Tapio Käräjäoja
Tuomas Honkonen4. Merja Raninen-Pinola
Minna Jylkkä5. Rebekka Kangasharju
 6. Päivi Rantaeskola


Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta johtaa ja kehittää palvelualuetta ja vastaa sivistyspalveluiden järjestämisestä ja saatavuudesta kaupunkilaisille. Lautakunta vastaa perus- ja toisen asteen koulutuksesta, varhaiskasvatuspalveluista sekä joukkoliikenteestä. Esittelijänä toimii sivistysjohtaja. 
Pöytäkirjat tästä linkistä.

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Veli Tirilä, puheenjohtaja Sauli Lehtikangas
Sami Oja, varapuheenjohtajaTea Ruha
Jonne HaapalaJuha Rautiola
Pekka HeiskaMerja Krapu
Sirpa JärveläJarkko Laulumaa
Rebekka KangasharjuTatu Oja
Heli KoivukangasJarkko Korhonen
Jarkko OllilaTiina Ruokamo
Janette RajaniemiVuokko Hiltunen


Hyvinvointilautakunta 

Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Toimialana on kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä vapaa sivistystyö, kuntalaisten osallisuus ja terveydenedistäminen. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Esittelijänä toimii hyvinvointijohtaja.
Pöytäkirjat tästä linkistä.

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Janette Rajaniemi, puheenjohtaja Marita Toiviainen
Janne Kuoppamäki, varapuheenjohtajaSami Oja
Vuokko HiltunenMerja Krapu
Sari HänninenPäivi Rantaeskola
Raimo JokelaHannu Aitto-oja
Jarkko LaulumaaRon Färm
Sauli LehtikangasMauri Myllykangas
Timo KukkolaAnne Hannus
Anneli RajaniemiSenay Atli

 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalaissa. Tarkastuslautakunta vastaa ulkoisesta valvonnasta ja valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.
Pöytäkirjat tästä linkistä.

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Janette Rajaniemi, puheenjohtaja Riikka Honkimaa
Päivi Rantaeskola, varapuheenjohtajaJonne Haapala
Anne HannusReino Manninen
Juhani KärkiArto Ylikulju
Janne TukalaSenay Atli

 

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtäväalueita ovat: tekninen hallinto, toimitilojen vuokraus, investoinnit: kiinteistöt, kunnallistekniikka, tilapalvelut: kiinteistöjen hoito ja ylläpito, siivouspalvelut, kuntatekniikan palvelut: kunnallistekniikan hoito ja ylläpito, viemäriliikelaitos, yleiset alueet: puistojen, kaupungin omistamien metsien ja viheralueiden, torien hoito ja ylläpito, jätehuolto oman toiminnan osalta, varikkotoiminnot, liikuntapaikkojen hoito ja ylläpito, kaavoituspalvelut, mittaus- ja kartoituspalvelut, tonttien markkinointi, myynti ja vuokraus. Esittelijänä toimii tekninen johtaja. 
Pöytäkirjat tästä linkistä.

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Antti Mäkelä, puheenjohtaja Riitta Honkimaa
Osmo Hintsala, varapuheenjohtajaMerja Raninen-Pinola
Ilari HannusJari Männikkö
Minna JylkkäTimo Kukkola
Salme MäyräMauri Myllykangas
Miika OksanenTea Ruha
Eino NurkkalaMarita Toiviainen
Sari RajaniemiKyösti Terentjeff
Arja SalmelaJyri-Jaakko Annala

 

Valvonta- ja lupalautakunta

Valvonta- ja lupalautakunnan tehtäväalueita ovat rakentamisen neuvonta ja valvonta, ympäristön- ja luonnonsuojelu ja jätehuollon valvonta. Esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja sekä ympäristönsuojelu- ja ympäristölupa-asioissa ympäristösihteeri.
Pöytäkirjat tästä linkistä.

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Heikki Hautala, puheenjohtaja Jarkko Räisänen
Merja Raninen-Pinola, varapuheenjohtajaJarkko Laulumaa
Antti MäkeläJanette Rajaniemi
Tatu OjaPaula Peltoniemi
Jarkko OllilaMerja Krapu
Kari MehtäläOili Kangasniemi
Tea RuhaTero Paakkonen
Marita ToiviainenSauli Takalo
Maija-Liisa TuominenJuha Rautiola

 

kokousnuija.jpg