Lomakkeet

Tälle sivustolle on kerätty kaupungin eri hallintokuntien lomakkeita, ne ovat suurimmalta osalta täytettävässä muodossa olevia. 

Avustukset ja varhaiskasvatushakemus ja -muutoslomakkeet ovat haettavissa KuntaAkkunan kautta.

Tilavaraukset tehdään Julius-järjestelmän kautta.

ASUNTO

Vuokra-asunto- ja opiskelija-asuntojen lomakkeet Oulaisten Amiraali Oy:n sivuilta.

Asuntohakemus - Asunto-osuuskunta Oulaisten Senioriykkönen
___

HALLINTO

Kotiäänestyslomake (vaalien aikana)

Tukipakettihakemus 2023 (ensiasunto, vauva, muutto alle 12 v.)

TIETOSUOJA

Tietopyyntölomake

Oikaisupyyntölomake
___

ELINKEINO

Lisäpalkkatuki yrittäjille -hakemus

Lisäpalkkatuki yrittäjille -tilitys
___

VARHAISKASVATUS

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2023 (lomake julkaistuna hakuajan)

Esiopetuksen jälkeisen varhaiskasvatuksen palveluntarve

Minun lapseni, meidän lapsemme

Tuloselvitys

Varhaiskasvatus- ja muutoshakemus KuntaAkkunan kautta

Varhaiskasvatusajoista ilmoittaminen

Varhaiskasvatuksen palveluntarpeen tai tietojen muuttaminen

Varhaiskasvatuksen irtisanominen

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä, työsopimus

Yksityisen perhepäivähoitajan ilmoitus

Yritystuloselvitys

OPETUS JA KOULUTUS

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2023 (lomake julkaistuna hakuajan)

Esiopetuksen jälkeisen varhaiskasvatuksen palveluntarve

Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerho (pdf)

Koulukuljetus

Koulunkäynnin aloittaminen vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin

VAPAA-AIKA

Kohdeavustus ja toiminta-avustukset haetaan KuntaAkkunasta 

Nuorten kesätyöpaikat ja kesäduunisetelit sekä kesäduunisetelien tilityshakemukset KuntaAkkunasta
___

RAKENTAMINEN

Rakennuslupa- ja (MRL 125 §, toimenpidelupahakemus (MRL 126 §) sekä ilmoitus (MRL 129 §)

Rakennusluvan jatkoaikahakemus (MRL 143 §)

Selvitys naapurin kuulemisesta

Rakennustyön vastaavan työnjohtajan (MRL 122 §), Kvv ja IV (MRL 122a §) johtajan sekä erityisalan työnjohtajan hakemus

Rakennushankeilmoitus (RH I)

Naapurin suostumus

 

Purkamislupahakemus ja purkamisilmoitus (MRL 127 §)

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9)

Selvitys purkujätteen käsittelystä

 

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupahakemus

___

PERUSTURVA

Pohteen käytössä olevat lomakkeet (3 kpl):

Perhetyö

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotulotuki

Vammaispalvelu

Vanhat perusturvan lomakkeet:

Jouluavustushakemus 2022 (hakuaika 30.11. saakka)

Hautausavustushakemus

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Ilmoitus henkilökohtaisen avustajan työtunneista/kk

Kuljetuspalvelu

Lastensuojeluilmoitus

Lapsiperheiden kotipalvelu

Omaishoidontuki

Palveluasunto

Turvapuhelin

TERVEYDENHUOLTO

Valtakirja puolesta asiointiin terveydenhuollon palveluissa