Lomakkeet

Tälle sivustolle on kerätty kaupungin eri hallintokuntien lomakkeet.

Lomakkeet ovat suurimmalta osalta täytettävässä muodossa olevia.

ASUNTO

Vuokra-asunto- ja opiskelija-asuntojen lomakkeet Oulaisten Amiraali Oy:n sivuilta.

Asuntohakemus - Asunto-osuuskunta Oulaisten Senioriykkönen

HALLINTO JA ELINKEINO

Kotiäänestyslomake (vaalien aikana)

Lisäpalkkatuki yrittäjille -hakemus

Lisäpalkkatuki yrittäjille -tilitys

Tukipakettihakemus 2022 (ensiasunto, vauva, muutto alle 12 v.)

OPETUS JA KOULUTUS

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2022

Kouluhuoneiston käyttöoikeus

Koulukuljetus

Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerho

Koulunkäynnin aloittaminen vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin

PERUSTURVA

Hautausavustushakemus

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Ilmoitus henkilökohtaisen avustajan työtunneista/kk

Kuljetuspalvelu

Lastensuojeluilmoitus

Lapsiperheiden kotipalvelu

Omaishoidontuki

Palveluasunto

Perhetyö

Turvapuhelin

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotulotuki

Vammaispalvelu

RAKENTAMINEN

Rakennuslupa- ja (MRL 125 §, toimenpidelupahakemus (MRL 126 §) sekä ilmoitus (MRL 129 §)

Rakennusluvan jatkoaikahakemus (MRL 143 §)

Selvitys naapurin kuulemisesta

Rakennustyön vastaavan työnjohtajan (MRL 122 §), Kvv ja IV (MRL 122a §) johtajan sekä erityisalan työnjohtajan hakemus

Rakennushankeilmoitus (RH I)

Naapurin suostumus

 

Purkamislupahakemus ja purkamisilmoitus (MRL 127 §)

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9)

Selvitys purkujätteen käsittelystä

 

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupahakemus

TIETOSUOJA

Tietopyyntölomake

Oikaisupyyntölomake

VAPAA-AIKA

Kohdeavustus

Kohdeavustuksen raportointi

Toiminta-avustus

Kesätyöseteli

Kouluhuoneiston käyttöoikeushakemus (liikuntatila)

Penttilän talon vuokraus

VARHAISKASVATUS

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2022

Esiopetuksen jälkeisen varhaiskasvatuksen palveluntarve

Minun lapseni, meidän lapsemme

Tuloselvitys

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatusajoista ilmoittaminen

Varhaiskasvatuksen palveluntarpeen tai tietojen muuttaminen

Varhaiskasvatuksen irtisanominen

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä, työsopimus

Yksityisen perhepäivähoitajan ilmoitus

Yritystuloselvitys