Viemäriliikelaitos

Viemäriliikelaitos on Oulaisten kaupungin liikelaitos ja huolehtii jätevesien ja sadevesien johtamisesta ja pumppaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta. Liikelaitoksen johtokuntana toimii tekninen lautakunta. Liikelaitoksen johtajana toimii tekninen johtaja ja käyttöpäällikkönä kuntatekniikan päällikkö. Liikelaitoksella on yksi päätoiminen työntekijä puhdistamonhoitajana. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Sarvantien varressa lähellä Pyhäjokea.

Liikelaitoksen on Vesihuoltolain mukaisesti rahoitettava tuloillaan menonsa. Laskutetun jäteveden määrä laskee, vaikka vuosittain liitetään uusia kiinteistöjä verkostoon. Tämän vuoksi viemäriliikelaitoksen johtokunta otti käyttöön 1.7.2010 alkaen käyttöön jätevesitaksassa perusmaksun, jonka suuruudeksi johtokunta päätti 2 €/vesiosuuskunnan tariffiyksikkö/kk (sis. alv. 24 %). Jätevesitaksan suuruus on 1,57 €/m3 (sis. alv. 24 %). Liittymismaksun suuruus vaihtelee alueittain 1.600–4.600 €.

Jäteveden laskutus tapahtuu vesilaskutuksen yhteydessä Oulaisten vesiosuuskunnan toimesta niiltä vedenkuluttajilta, jotka on liitetty Oulaisten kaupungin
jätevesiverkostoon.

Oulaisten kaupungin viemäriliikelaitoksen toiminta-alue

Oulaisten kaupunki on laajentanut viemäriliikelaitoksen toiminta-aluetta Törmäperälle, Halmeperälle Halmetien eteläosaan ja Piipsjärven Koskelanperällä Piipsanjoen länsipuolelle. Nykyinen toiminta-alue kattaa em. lisäksi asemakaava-alueen, Ojakankaantien alueen ja Piipsjärven vuosina 2004 – 2005 rakennetun alueen.

 

 

Tekninen keskus
Revonkatu 1
86300 Oulainen

Tekninen johtaja
Markku Ketonen
p. 044 4793250
markku.ketonen@oulainen.fi

Viemäriliittymissopimukset

Kuntatekniikan päällikkö
Hannu Yppärilä
p. 044 4793254
hannu.ypparila@oulainen.fi

Oulaisten Jätevedenpuhdistamo

os. Sarvantie 120
86300 Oulainen

Avoinna:
ma - to klo 7.00 - 16.00
pe klo 7.00 - 14.00

Puhdistamon hoitaja
Tuomas Ojala
p. 044 4793510

Viemäriliikelaitoksen päivystysnumero

p. 050 5403644

Linkkejä

Oulaisten Vesiosuuskunta

Haja-asutuksen jätevedet

Viemäriliikelaitoksen toiminta-aluekartta