Esiopetus

Esiopetukseen ilmoittautuminen -ajankohtaiset ohjeet tästä linkistä.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat myös osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Varhaiskasvatuksen järjestämään esiopetukseen voi tutustua tästä.

Esiopetuspaikat tulevat hakuun vuosittain tammi-helmikuussa.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2021-2022: 

Kouluilla:

  • Jauhinkankaan koulu
  • Juho Oksan koulu
  • Petäjäskosken koulu
  • Jokiraitin koulu, Matkanivan yksikkö

Varhaiskasvatuksessa:

  • Metsolan päiväkoti
  • Laukkalinnan päiväkoti


Oulaisten kaupungin esiopetussuunnitelma.

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2022 -lomake.