Jätehuolto

Jätehuollon päämäärä on terveellinen ja puhdas ympäristö. Jätelaki velvoittaa meitä kaikkia jätteen synnyn vähentämiseen, kierrättämiseen ja hyötykäyttöön. Vasta viimeisenä tulee vastaan jätteiden kuljettaminen kaatopaikalle.

Oulaisten kaupunki on yhtenä osakkaana mukana lähialueen kuntien omistamassa Vestia Oy:ssä, joka huolehtii kotitalouksien jätehuollosta ja kierrätysneuvonnasta 16 kunnan alueella Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestinjokilaaksoissa. Jokaisen asuinkiinteistön, myös vapaa-ajan asunnon, tulee liittyä jätehuoltoon. Lisätiedot: www.vestia.fi

Oulaisten kaupungissa jätehuoltoviranomainen on Jokilaaksojen jätelautakunta.

Jokilaaksojen jätelautakunnan tehtäviä ovat muun muassa:

  • antaa alueen jätehuoltomääräykset,
  • myöntää poikkeukset jätehuoltomääräysten noudattamisesta,
  • hyväksyy jätetaksan,
  • määrää jätemaksut ja käsittelee jätemaksuja koskevat muistutukset.

Lisätietoa jätekuljetuksista:
Vestia Oy 
Vestianväylä 80, 84100 Ylivieska
www.vestia.fi
asiakaspalvelun yhteystiedot: asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700 (mm. jäteastian tyhjennykset, osoitteenmuutokset, laskutus)
  

Jätehuoltomääräysten tiivistelmä kotitalouksille

Oulainen - Ohjeet lajittelupihalla asioimiseen