Jelppiverkko

Jelppiverkko tarjoaa tukea ja ohjausta elämän solmukohtiin etsivän nuorisotyön, yksilövalmennuksen sekä ryhmätoimintojen kautta. 

Jelppiverkon toiminta on tarkoitettu 15-28-vuotiaille nuorille.

Etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivän nuorisotyöntekijän perustehtävänä on etsiä palvelujen ulkopuolelle jäänyt nuori ja luoda polku palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyö on nuorilähtöistä, vapaaehtoista ja maksutonta.  

Yksilövalmennus

Yksilövalmentaja tukee nuorta oman polun löytämisessä mm. opiskelu- ja työasioissa. Yksilövalmentaja käy nuoren kanssa läpi nuoren elämää kokonaisvaltaisesti auttaen ja tukien mahdollisissa ongelmakohdissa.

Seutukunnallinen työhönvalmentaja ja koordinaattori

Työhönvalmentaja tukee nuorta esimerkiksi työkokeilun valinnassa ja sen aikana. Työhönvalmentaja toimii myös starttivalmentajana seutukunnallisissa starttivalmennusryhmissä.

Koordinaattori ohjaa ja kokoaa seutukunnallista työskentelyä. Koordinaattori toimii yhteystahona kuntien ja rahoittajan välillä sekä kehittää seutukunnallista Jelppiverkkoa.

Ryhmätoiminnat

Oulaisissa toimii keskiviikkoisin Jelppikahvila, joka on tarkoitettu 15-28-vuotiaille nuorille, jotka vielä miettivät omaa polkuaan. Kahvilan ovet ovat avoimet ja kynnys on matala. Kahvila tarjoaa sosiaalista toimintaa ja tietenkin kahvia ;)

Virtaamo on starttivalmennusryhmä, jonka tavoitteena on nuoren sosiaalinen vahvistaminen. Ryhmässä harjoitellaan arki- ja ryhmätyöskentelytaitoja sekä oman itsensä tuntemista. Virtaamosta käydään tutustumassa ryhmän kiinnostuksen kohteisiin, mm. erilaiset opiskelu- ja työpaikat ja harrastuskohteet

Ryhmätoiminnoista vastaa yksilövalmentaja. Toiminnoissa mukana myös etsivä ja työhönvalmentaja.

Oulaisten Jelppiverkko:

Etsivä
Minna Rautioaho 
p. 044 4793275

Etsivän nuorisotyön yhdyshenkilö
Sanna Mäyrä
p. 044 4793272

Yksilövalmentaja
Katja Lapinkangas 
p. 044 4793270 

Työhönvalmentaja 
Esko Koski 
p. 044 4793889

Koordinaattori Ulla Löytynoja
p. 044 4793260