Kesätyöt

Oulaisten kaupunki työllistää joka kesä oulaistelaisia nuoria kaupungin eri työpisteiden hyvin monenlaisiin työtehtäviin töihin ja aktivoi lisäksi kesätyösetelikampanjan avulla yritysten, yhteisöjen sekä yksityisten nuorten työllistämistä. 

Kesätyöpaikkaa haetaan sähköisesti netissä Kunta-Akkunan kautta.

Kesätyöpaikat

Työpaikkojen esimiehet valitsevat työntekijät hakuajan jälkeen ja ilmoittavat valinnoista suoraan valituille sekä nuorisopalveluihin.

Kaupungilla on myös haettavissa kesätyöseteleitä, ohjeet alla.

Nuorten haettavana vuonna 2022 oli seuraavat työkohteet, niissä olevat työpaikat ja -tehtävät:

Kirjasto - 2 paikkaa (kirjastoapulaisen työt)
Kulttuuritoimi - 1 paikka (kulttuuritoimen eri tehtävät)
Liikuntatoimi - 2 paikkaa (liikunnanohjaustyöt)
Liikennepuisto - 7 paikkaa (liikennepuiston valvonta; vaatimuksena vähintään mopokortti)
Uimahalli - 2 paikkaa (uimakouluapulainen)
Varhaiskasvatus - 10 paikkaa (lastenhoitotyöt)
Kehitysvammaisten leiri - 2 paikkaa (ohjaajan tehtävät)
Rantakartanon keittiö - 2 paikkaa (keittiöapulaisen tehtävät)
Vanhainkoti Rantakartano - 2 paikkaa (siivous ja vanhusten virkistystoiminta) 
Siivoustoimi - 2 paikkaa (siivoustyöt)
Tekninen toimi - 13 paikkaa (puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnostus- ja puhtaanapito) 

Työn kesto 2 viikkoa/nuori, palkka 7,14 €/tunti, koko työjaksolta työpaikan työajoista riippuen lomarahoineen n. 440 €/2 viikkoa. Työaika 30-32 h/viikko. 

Kesätyöseteli

Oulaisten kaupungilta on haettavana kesätyöseteleitä 20 kpl. Kesätyöseteli tarkoittaa sitä, että nuori voi itse etsiä työpaikan yrityksestä, järjestöstä tai muulta yksityiseltä työnantajalta ja nuoren työllistävä yritys/järjestö/yksityinen työnantaja saa kaupungilta kesätyösetelin muodossa hyvityksen nuoren palkkaamisesta. Kesätyöseteli on 200 €:n arvoinen. Niitä jaetaan hakujärjestyksessä.

Etusetelin saamisen ehdot:

 • nuori on kirjoilla Oulaisissa
 • työsuhde on  voimassa 1.6.–12.8.2022 välisenä aikana ja työpäiviä on tänä ajanjaksona vähintään 10
 • työntekijän palkka on työpaikan TES:n mukainen ja vähintään 400 €/2 viikkoa
 • työnantaja on hoitanut työsuhteeseen kuuluvat verot-, sosiaali-, tapaturma- ja eläke-, yms. maksut sekä ansaitut lomakorvaukset
 • kesätyöseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle
 • yksi työllistämisseteli on käytössä yhtä nuorta/työsuhdetta/kesää kohti
 • tuettuna työnantajina ei voi olla Oulaisten kaupunki tai Oulaisten seurakunta
 • tukeen ei myöskään ole oikeutettu sellainen, joka kuuluu työvoimatoimiston tuen piiriin tai on yksityisen työllistäjän ym. perheenjäsen, lähisukulainen tai yrityksen osakas
 • tämä työllistämisseteli ei myöskään ole käytössä yhtä aikaa lukion työharjoittelusetelin kanssa, eikä sitä myönnetä henkilölle, joka on saanut kesätyöpaikan kaupungilta tai seurakunnalta         

Käyttöperiaatteet ja setelien haku:

 1. nuori tulostaa kesätyösetelilomakkeen A4 Oulaisten kaupungin nettisivuilta/hakee tstolta
 2. etsii itse omatoimisesti työpaikan
 3. täyttää lomakkeen yhdessä työnantajan kanssa
 4. palauttaa täytetyn lomakkeen henkilökohtaisesti liikunta- ja nuorisotoimistolle

7.2.-31.3.2022 välisenä aikana, josta hän saa lomakkeeseen merkinnät työnantajalle  takaisin vietäväksi

 • setelit, 20 kappaletta, jaetaan hakujärjestyksessä, seteliä noudettaessa tarkistetaan hakijan henkilöllisyys
 • työsuhteen päättymisen jälkeen, viimeistään 31.8.2022 mennessä, työnantaja palauttaa setelin kaupungintalolle kirjanpitoon ja toimittaa tiedot nuoren työsuhteen kestosta ja hänelle maksetusta palkasta
 • palautettuaan lomakkeen ja em. palkanmaksuun liittyvät tiedot saatuaan Oulaisten kaupunki maksaa tuen työnantajalle. Mikäli lomaketta ja em. tietoja ei palauteta määräaikaan mennessä tai setelin ehdot eivät muuten täyty, ei kesäsetelin arvoa makseta työnantajalle.
 • mikäli seteliä ei jostakin syystä käytetä, tulee se palauttaa nuorisotoimistoon mahdollisimman pian

Lisätietoja Sanna Mäyrä, liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja p. 044 4793272

Liitetiedostot

Lisätietoja:

Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä, p. 044 4793272