Lautakunnat

Keskusvaalilautakuntaa lukuunottamatta lautakuntien puheenjohtajat valitaan kaupunginvaltuuston jäsenistä. Vähintään puolet jäsenistä ja varajäsenistä valitaan kaupunginvaltuuston jäsenistä. Valtuusto valitsee lautakuntien varsinaisista jäsenistä yhden varapuheenjohtajan. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista määrätään vaalilaissa. Lautakuntien tarkemmat tehtävät määritellään kaupungin hallintosäännössä.

Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunnan tehtäväalueena on elinvoimaisuuden- ja työllisyyden edistäminen elinkeinoja kehittämällä, kaupunkimarkkinointi sekä elinkeino- ja palveluohjelman laatiminen. Esittelijänä toimii elinkeino- ja kehitysjohtaja.

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Jari Männikkö, puheenjohtaja  Wuokko Kärki
Arja Salmela, varapuheenjohtaja Tommi Oja
Vuokko Hiltunen Eino Nurkkala
Mika Ilomäki Maarit Nylund
Merja Krapu Heikki Pirnes
Kari Käräjäoja Helena Pyy
Hannu Merilehto Tanja Suvanto

 

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtäväalueena on valtiollisten ja kunnallisten vaalien toimittaminen. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.

Jäsen Varajäsen (eivät ole henkilökohtaisia)
Maarit Grekula, puheenjohtaja  1. Janne Tukala
Jouko Lauronen, varapuheenjohtaja 2. Raimo Räisänen
Marko Honkala 3. Tapio Käräjäoja
Tuomas Honkonen 4. Merja Raninen-Pinola
Minna Jylkkä 5. Rebekka Kangasharju
  6. Päivi Rantaeskola

 

Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta johtaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Esittelijänä toimii perusturvajohtaja.

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Sari Rajaniemi, puheenjohtaja  Heikki Hautala
Janne Kuoppamäki, varapuheenjohtaja Tero Paakkonen
Sari Hänninen Päivi Rantaeskola
Sirpa Järvelä Osmo Hintsala
Reino Manninen Maarit Nylund
Mauri Myllykangas Esko Tuulas
Eino Nurkkala Juhani Kärki
Arto Pajala Vuokko Hiltunen
Anneli Rajaniemi Senay Sagir

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta ohjaa ja valvoo hyvinvointipalveluiden järjestämistä ja saatavuutta kaupunkilaisille. Lautakunnan vastuualueeseen kuuluu varhaiskasvatus, koulu-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi sekä vapaa sivistystyö, joukkoliikenne ja ruokahuolto. Esittelijänä toimii sivistys- ja kulttuurijohtaja.

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Veli Tirilä, puheenjohtaja  Sauli Lehtikangas
Mika Antikka, varapuheenjohtaja Tea Ruha
Jonne Haapala Juha Rautiola
Pekka Heiska Merja Krapu
Sirpa Järvelä Jarkko Laulumaa
Rebekka Kangasharju Tatu Oja
Heli Koivukangas Lasse Nikula
Sami Oja Helena Pyy
Janette Rajaniemi Vuokko Hiltunen

 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalaissa. Tarkastuslautakunta vastaa ulkoisesta valvonnasta ja valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Janette Rajaniemi, puheenjohtaja  Riikka Honkimaa
Päivi Rantaeskola, varapuheenjohtaja Jonne Haapala
Anne Hannus Reino Manninen
Kari Hyytiäinen Senay Sagir
Juhani Kärki Arto Ylikulju

 

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtäväalueita ovat: tekninen hallinto, toimitilojen vuokraus, investoinnit: kiinteistöt, kunnallistekniikka, tilapalvelut: kiinteistöjen hoito ja ylläpito, siivouspalvelut, kuntatekniikan palvelut: kunnallistekniikan hoito ja ylläpito, viemäriliikelaitos, yleiset alueet: puistojen, kaupungin omistamien metsien ja viheralueiden, torien hoito ja ylläpito, jätehuolto oman toiminnan osalta, varikkotoiminnot, liikuntapaikkojen hoito ja ylläpito, kaavoituspalvelut, mittaus- ja kartoituspalvelut, tonttien markkinointi, myynti ja vuokraus. Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Antti Mäkelä, puheenjohtaja  Riitta Honkimaa
Osmo Hintsala, varapuheenjohtaja Merja Raninen-Pinola
Ilari Hannus Jari Männikkö
Minna Jylkkä Timo Kukkola
Salme Mäyrä Eino Nurkkala
Miika Oksanen Tea Ruha
Heikki Pirnes Marita Toiviainen
Sari Rajaniemi Kyösti Terentjeff
Arja Salmela Jyri-Jaakko Annala

 

Valvonta- ja lupalautakunta

Valvonta- ja lupalautakunnan tehtäväalueita ovat rakentamisen neuvonta ja valvonta, ympäristön- ja luonnonsuojelu ja jätehuollonv valvonta. Esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja sekä ympäristönsuojelu- ja ympäristölupa-asioissa ympäristösihteeri.

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Heikki Hautala, puheenjohtaja  Jarkko Räisänen
Merja Raninen-Pinola, varapuheenjohtaja Jarkko Laulumaa
Antti Mäkelä Janette Rajaniemi
Tatu Oja Paula Peltoniemi
Jarkko Ollila Merja Krapu
Kari Mehtälä Oili Kangasniemi
Tea Ruha Tero Paakkonen
Marita Toiviainen Sauli Takalo
Maija-Liisa Tuominen Juha Rautiola

 

kokousnuija.jpg