Löytöeläinten hoito

Oulaisten kaupunki on tehnyt sopimuksen Oulaisten Löytöeläinkodin kanssa löytöeläinten hoidosta 1.4.2021 alkaen.

Yhteystiedot:
Oulaisten Löytöeläinkoti
Kaarikatu 31
p. 045 78334262   


Eläinsuojelulaki

2. luku - Eläintenpito
___

15 § Talteenotetut eläimet

Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Jos poliisille on tehty metsästyslain (615/93) 55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, tulee poliisin ilmoittaa talteenotosta kunnan löytöeläinten talteenottopaikkaan.