Nuorisovaltuusto

Hyvinvointilautakunta asettaa nuorisovaltuuston kahden vuoden välein. Hyvinvointilautakunta hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön, jossa todetaan mm. toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, toimikausi, erottaminen kesken toimikauden, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen sekä yhteistyö vastaavan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimen kanssa.

 

Nuorisovaltuuston toiminnan tarkoituksena on

 1. Mahdollistaa nuorten vaikuttaminen kunnassa, etenkin heitä koskevissa päätöksissä
 2. Edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, etenkin paikallisesti
 3. Helpottaa nuorten mielipiteen tiedoksiantoa ja –saamista
 4. Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimielin

 

          Toimintaperiaatteet

 1. Toimimme nuorten edunvalvojina
 2. Yhdistämme ja aktivoimme nuoria
 3. Toimimme nuorten äänitorvena
 4. Parannamme nuorten elinoloja Oulaisissa
 5. Edistämme yhdenvertaisuutta

 

Yhteystiedot: sähköposti: nuorisovaltuusto@oulainen.fi, instassa oulaistennuva

              NUVA-AVUSTUS

 • Nuva-avustus on tarkoitettu oulaistelaisten nuorten projekteihin. Projekti voi olla tapahtuma tai yhteiseen tekemiseen liittyvää esim. välinehankinta. Projekti EI voi olla vakiintunutta toimintaa.
 • Nuva-avustusta voivat hakea oulaistelaiset 13-28-v. nuoret.
 • Nuva-avustusta haetaan 3-5 hengen ryhmässä.
 • Ryhmässä tulee olla yhteyshenkilö sekä vastuuaikuinen, jos ryhmässä on alaikäisiä.
 • Täytä hakemuksen kaikki kohdat ja kerro tarkasti projektin tavoitteet sekä kustannukset
 • Nuva-avustus on harkinnanvarainen ja päätöksestä ilmoitetaan yhteyshenkilölle. Mahdollisesti voidaan pyytää myös lisäselvityksiä.
 • Nuva-avustus on 100-500 e / ryhmä
 • Toiminnan tulee olla päihteetöntä.
 • Avustuksen käytöstä raportoidaan vapaamuotoisella hakemuksella (kuittien kera) viimeistään kuukausi projektin päättymisestä..
 • Nuvalla on oikeus käyttää projektin materiaalia omissa kanavissa (esim. markkinointi)
 • Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus avustuksesta tai projektin peruuntuessa palauttaa koko avustus.

  Hae avustusta klikkaamalla: https://ilmoittaudu-oulainen.akkuna.fi/node/177

Oulaisten nuorisovaltuutetut ovat

Liina Mäkelä, puheenjohtaja
Veeti Anttila, varapuheenjohtaja, somevastaava
Fiia Yppärilä, sihteeri
Neea Junttila, somevastaava
Abraham Arvio
Tomas Hannus
Tuukka Kalliokoski
Emma Matikainen
Onni Oja

Nuvaa edustavat

Sivistyslautakunta, Liina Mäkelä
Tekninen lautakunta, Onni Oja
Hyvinvointitoimikunta, Emma Matikainen

Hyvinvointilautakunta, Emma Matikainen

POP nuva  https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/vaikuttamistoimielimet/nuorisovaltuusto/

Liina Mäkelä, varalla Veeti Anttila