Opiskelijakunta, tutorit ja vanhempainneuvosto

Opiskelijakunta

Opiskelijakunta valitsee joka lukuvuoden alussa opiskelijakunnan hallituksen ja puheenjohtajan. Hallitus järjestää opiskelijakunnan päättämän vuosiohjelman mukaista toimintaa koulussa ja sen ulkopuolella opiskelijoiden viihtyvyyden ja etujen edistämiseksi.

Kaudella 2019-20 oppilaskunna hallitusta on johtanut Aleksi Korpela.

 

Tutorit

Turoreina toimivat tehtävän valinneet lukion toisen vuosikurssin opiskelijat. He auttavat alkavia opiskelijoita koulun alkuvaiheessa tutustuttamalla heitä kuolun käytänteisiin. Tutorit järjestävät ryhmäyttämiseen ja viihtyvyyteen liittyviä tapahtumia.

Vastuutuutorina on lukuvuonna 2019-20 toiminut Mikael Korpi.


 

Vanhempainneuvosto

Lukion vanhempainneuvosto antaa lausuntoja ja tekee aloitteita lukion kehittämistä koskevissa asioissa. Se laatii työsuunnitelman kodin ja koulun yhteistyöstä ja antaa lausuntoja lukion työsuunnitelmasta. Vanhempainneuvoston ehdokkaat valitaa vanhempainilloissa ja heidät nimittää sivistys- ja hyvinvointilautakunta.