Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimi

Oulaisten kaupungissa palo- ja pelastustoimesta vastaa Jokilaaksojen pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen alueen kuntien tekemän yhteistoimintasopimuksen mukaan Ylivieskan kaupunki toimii sopimuskuntana huolehtien osaltaan pelastuslaitoksen hallinnollisista tukipalveluista.

Pelastuslaitoksen eri paloasemien ja henkilöstön yhteystiedot, esittelyn ja palvelutuotannon löydät pelastuslaitoksen omilta sivuilta.

Nuohous

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Koko maassa siirrytään muutoksen myötä nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun se aikaisemmin oli järjestetty siten vain osassa maata. Uudistus liittyi hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua.

Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat 30.6.2019.

Nuohous Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella.

Turvakanava

Turvakanavan kansalaisten turvallisuuspoikkeamailmoitukset toimii koko Pohjois-Pohjanmaalla.

Ilmoita & selaa paikkakuntasi turvallisuusriskit Turvakanavan sivuilla.  

 

 

jokilaaksojen pelastuslaitos_0.jpg