Perusopetus

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta.

Oppivelvollisille lapsille ja nuorille perusopetusta annetaan yleensä peruskoulussa. Aikuisille perusopetusta järjestävät muun muassa aikuislukiot ja kansanopistot.

Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Se tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuksen oppimäärä. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisuus päättyy sen lukuvuoden lopussa sinä kalenterivuotena, jona nuori täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuus ei siis pääty 17-vuotispäivänä.

Jos lapsen vamman tai sairauden vuoksi on ilmeistä, ettei perusopetuksen tavoitteita pystytä saavuttamaan yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta (ns. pidennetty oppivelvollisuus). Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi.

PalvelupaikkaJauhinkankaan koulu.

Amiraalintie 40
86300 OULAINEN

Koulun johtaja +358 444793678

Koulun kotisivut

PalvelupaikkaJokiraitin koulu Lehtopään yksikkö.

Pärekuja 7
86300 OULAINEN

Koulun johtaja +358 444793684

Koulun kotisivut

PalvelupaikkaJokiraitin koulu Matkanivan yksikkö.

Haapavedentie 800
86510 MATKANIVA

Koulun johtaja +358 444793693

Koulun kotisivut

PalvelupaikkaJuho Oksan koulu.

Kaarikatu 3
86300 OULAINEN

Koulun rehtori +358 444793301

Koulun kotisivut

PalvelupaikkaPetäjäskosken koulu.

Petäjäskoskentie 133
86210 PETÄJÄSKOSKI

Koulun johtaja +358 444793694

Koulun kotisivut

PalvelupaikkaPiipsjärven koulu.

Vanhatie 1
86300 OULAINEN

Koulun rehtori +358 444793301
Opettaja +358 444793387

Koulun kotisivut

PalvelupaikkaOulaisten yläkoulu

Oulaistenkatu 58
86300 OULAINEN

Yläkoulun rehtori +358 444793349
Koulusihteeri +358 444793320

Koulun kotisivut

Asiointikanavat