Terveysliikunta

Liikunnalla on tutkitusti huomattavia fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Jo hyvinkin pienillä elämäntapamuutoksilla voi saada suuria terveyshyötyjä itselleen.

Tiesitkö muuten, että Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan neljänneksi tärkein kuoleman riskitekijä on liikkumattomuus? Tiesitkö myös, että liikkumattomuus on kansantaloudellisestikin suuri asia? Arviolta noin kaksi (2) miljardia euroa arvioidaan pelkästään terveydenhuollon kustannuksista aiheutuvan liikkumattomuudesta. Siihen päälle tulevat vielä tuottavuusmenetykset, työpanoksen menetykset ja ennenaikaiset kuolemantapaukset, joiden taloudellinen suuruusluokka on samansuuruinen (UKK-instituutti ja WHO).

Jokainen voi tehdä oman terveytensä eteen paljonkin. Liikunnan harrastaminen ei myöskään vaadi aina suuria taloudellisia panostuksia, sillä moni harrastus on ilmaista, tai vähintäänkin hyvin edullista. 

Liikuntapalvelun ammattilaiset ovat olemassa Teitä kaikkia varten, joten ethän epäröi ottaa yhteyttä, jos jokin asia mietityttää. Autamme mielellämme liikuntaan, ravitsemukseen ja terveyteen liittyvissä asioissa!  

Alla tiivistettynä eri ikäryhmien liikuntasuositukset ja miksi juuri Sinun pitäisi liikkua suositusten mukaisesti. 

 

LAPSET JA NUORET

Liikuntaa harrastava lapsi tai nuori liikkuu todennäköisemmin myös aikuisena. Liikunta vaikuttaa lapsen ja nuoren terveyteen monin eri tavoin: 

 • kehittää tuki- ja liikuntaelimistöä
 • parantaa painonhallintaa
 • kehittää liikuntataitoja
 • auttaa oppimaan vuorovaikutustaitoja ja reilun pelin henkeä
 • auttaa luomaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita

On hyvä muistaa, että lapsen liikuntataidot kehittyvät ensimmäisen kymmenen ensimmäisen elinvuoden aikana. Kaikkein kriittisin aika on päiväkoti-ikäisenä ja aivan koulun alussa. Vanhempien tehtävä onkin kannustaa ja liikuttaa lapsiaan monipuolisesti. Lapsen tai nuoren liikkumisesta ei saa kuitenkaan saa tehdä vastenmielistä: liikunnasta tulee nauttia ja saada hyviä kokemuksia. Onnistunut liikuntakokemus kasvattaa lapsen liikuntaan liittyvää myönteistä minäkuvaa.

Oulaisissa on tarjolla lukematon määrä liikuntatarjontaa ja -mahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Liikuntaa järjestävät Oulaisten kaupunki, seurat, järjestöt ja yksityiset yritykset. Kootun liikuntatarjonnan löydät Liikuntapalvelut -välilehdestä.

Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset

(Lähde: UKK-instituutti).

 

TYÖIKÄISET (18-64-vuotiaat)

Työ vie ihmiseltä noin kolmanneksen päivittäisestä ajasta. Työn viemää aikaa ihmisen arjessa voidaankin kuvailla huomattavaksi. Työkyky ja työssäjaksaminen auttavat työtehtävien suorittamisessa. Työ on paljon muutakin kuin pelkkä toimeentulon lähde. Hyvä työyhteisö ja turvallinen työympäristö vaikuttavat suoraan ihmisen fyysiseen, henkiseen ja sosiaalisen käyttäytymiseen. 

Mitä parempi työkyky, sitä paremmin työntekijä suoriutuu työssään. Työhyvinvointiin vaikuttavat myös ihmisen vapaa-aika ja lepo. Nämä eri osa-alueet tulisi osata yhteensovittaa tasapainoisesti. 

Työikäisissä on myös paljon työttömiä. Olisi erittäin tärkeää, että työttömät pitäisivät yhtä lailla itsestään huolta ja ylläpitäisivät sekä parantaisivat terveyttään monipuolisesti. Yksi tehokkaimmista fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittäjistä on liikunta. Hyvä toimintakyky mahdollistaa paremmin töihin paluun. 

Oulaisten kaupungilla on laaja tarjonta liikuntaa työikäisille. Koottu kaupungin liikuntatarjonta löytyy Liikuntapalvelut-välilehdestä.

Aikuisten liikkumisen suositus

Soveltavat liikkumisen suositukset

Liikkumisen suositus raskauden aikana

Liikkumisen suositus synnytyksen jälkeen

Istumisen vähentämisen suositukset

Luuliikuntasuositukset

(Lähteet: UKK-instituutti ja TTK 2011)

 

ELÄKELÄISET (yli 65-vuotiaat)

Ikä tuo muutoksia vähitellen ja yksilöllisesti. Ikääntymisen aiheuttamia vaikutuksia ihmisen toimintakykyyn on mm: 

 • lihasmassan pieneneminen. Lihasmassa on 50-vuotiaalla pienentynyt 10 %, 70-vuotiaalla jo 40%
 • pituus vähenee, 60-vuottta täyttäneillä jo 2cm 10 vuotta kohti
 • paino lisääntyy iän myötä aiempaa helpommin
 • luuston massa saattaa pienentyä jo 40 ikävuodesta alkaen 
 • tapaturmavaara kasvaa, koska tapapaino heikkenee, kaatumisriski kasvaa ja reaktionopeus hidastuu

Miksi sinun pitäisi liikkua?

 • pysyt toimeliaana ja terveenä mahdollisimman pitkään
 • selviydyt paremmin jokapäiväisistä askareista
 • välttyisit sairastumasta kansansairauksiin, joita ylipaino tuo, sillä esimerkiksi juuri ylipaino lisää merkittävästi riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin sekä aikuistyypin diabetekseen. Liikunta on tehokas keino pitää paino kurissa
 • hidastat lihasvoiman vähenemistä / lihaskatoa (kotivoimistelu, lihaskuntoharjoitukset)
 • parannat unen laatua
 • luuston vahvuus pysyy kovempana 
 • pystyt ylläpitämään lihasvoimaa ja kestävyyttä (kävely, sauvakävely, uinti, voimistelu, kuntosaliharjoitukset, punttijumppa, keppijumppa)

Ihmisen taustasta riippumatta liikuntaa kannattaa jatkaa tai se kannattaa aloittaa iästä riippumatta. Jopa terveen ikäihmisen on mahdollista tulla kovaan kuntoon oikean ja turvallisen harjoittelun myötä.

Aloittajan tai pitkään liikuntaa harrastamattoman kannattaa muistaa maltti. Aseta lempeät tavoitteet itsellesi ja liiku terveytesi edellyttämällä tavalla. Liikuntaa voi harrastaa joko yksin tai yhdessä. Jos et tiedä miten aloittaa, ota asia puheeksi sinua hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tai ota yhteyttä liikuntapalveluiden henkilökuntaan! 

Muistathan myös ravitsemuksen merkityksen. Terveellinen, ravitsemussuosituksien mukainen ruokailutottumuksien noudattaminen on tutkitusti tehokas tapa tukea terveyttä. Jos siis päätät aloittaa liikkumisen tai lisäät entuudestaan liikunnan määrää, pidäthän huolen, että myös päivittäinen energiamääräsi kasvaa sopivassa suhteessa harrastettuun liikunnan määrään. Liian vähäisellä ravitsemuksella voi olla negatiivisia vaikutuksia terveyteesi ja tällöin liikunnan normaalisti tuomat hyödyt eivät pääse esiin.

Koottu kaupungin liikuntatarjonta löytyy Liikuntapalvelut -välilehdestä.

Yli 65-vuotiaiden liikkumisen suositus

(Lähde: UKK-instituutti)

 

YHTEYSTIEDOT

os. Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen

Hyvinvointijohtaja Sanna Mäyrä
p. 044 4793272, sanna.mayra@oulainen.fi

Uimahalli vastaava Sanna Oja
p. 044 4793238, sanna.oja@oulainen.fi

Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori (pääpaino työikäiset ja erityisliikunta)
Jyri Hämäläinen
p. 044 4793271, jyri.hamalainen@oulainen.fi 

Liikuntaneuvoja (pääpaino lapset ja nuoret sekä eläkeläiset)
Seena Arvio
seena.arvio@oulainen.fi
p. 044 4793215

Liikuntaneuvoja (pääpaino lapset, lapsiperheet, aikuiset sekä eläkeläiset)
Laura Kivekäs
laura.kivekas@oulainen.fi
p. 044 4793845

Liikuntaneuvoja (pääpaino soveltava liikunta, aikuiset sekä eläkeläiset)
Liisa Kallio
liisa.kallio@oulainen.fi
p. 044 4793236

Liikuntaneuvoja (pääpaino nuoret, aikuiset sekä eläkeläiset) 
Sandra Laulumaa
sandra.laulumaa@oulainen.fi
p. 044 4793235