Mittauspalvelut

Teknisen palvelukeskuksen maastomittausryhmän kaupungin sisäisiä tehtäviä ovat rakennusvalvontaan liittyvät rakennuksen paikan maastoonmerkinnät ja sijaintikatselmukset, kantakartan ylläpitoon liittyvät kartoitusmittaukset, kunnallisteknistä rakentamista ja suunnittelua palvelevat mittaukset, kiinteistötoimitusten maastomittaukset ja pyykitykset sekä muut erikoismittaukset.

Ulkopuolisina asiakkainamme ovat yksityiset liikelaitokset, rakennus- ja teollisuusalan yritykset sekä kotitaloudet. Tilaustehtävinä ovat mm. koneohjausmallien ja  maastomallien teko, kunnallistekniset mittaukset ja suunnitelmien laadinta ym. kontrolli- ja merkintämittaukset. Tilaustehtävistä peritään maksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Rakennuksen paikan merkintä

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman maastoon merkitseminen on tehtävä ennen rakennustyöhön ryhtymistä. Merkintä tehdään asiakkaan pyynnöstä rakennusluvan myöntämisen jälkeen.

Mahdollista on myös tilata rakennuksen paikan ennakkomerkintä, ns. esipaalutus. Ennakkomerkinnästä peritään erikseen vahvistetun taksan mukainen hinta.

Rakennuksen sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus tulee tilata heti kun rakennuksen perustustyöt tai sitä vastaava rakentamisvaihe on valmis.  Rakennusluvasta ilmenee vaaditaanko rakennuskohteeseen sijaintikatselmusta.

Rajan paikan näyttö

Mittausryhmältä voi myös pyytää rajan näytön, mikäli on epäselvyyttä rajan paikasta. Toimenpiteestä laskutetaan voimassa olevan taksan mukainen maksu. Rajan näyttö ei korvaa kiinteistötoimituksena tehtävää rajan määräämistä, jolloin kadonneen rajamerkin paikalle rakennetaan uusi rajamerkki.

 

 

 

 

 

 

laitteet.jpg

Rakennuksen paikan merkintä ja sijaintikatselmus:

Kartoittaja Aksel Helander
p. 044 4793265

Rakennustarkastaja Siiri Mattlar
044 4793231
siiri.mattlar@oulainen.fi