Hankkeet

Oulaistelaisia yrityksiä koskevia hankkeita: 

Elinkeinotoimen yhteenveto hankkeista, jotka koskevat oulaistelaisia yrityksiä (tilanne 8.2.2023), pdf-versio

****

Hankkeet, joissa Oulaisten kaupunki on mukana osuudella (päivitetty 8.2.2023):

Kyläillen! 

Hankkeen tavoitteet: kehittää Oulaisten kyliä ja niiden tarjoamia palveluita lisäämällä kylien houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta. Samalla vahvistetaan kylien ja kaupungin keskustan alueen yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeen aikana päivitetään myös kyläsuunnitelmat sekä kylien turvallisuusuunnitelmat. 

Hanke päättyy: 02/2024

Hallinnointi: Oulaisten kaupunki

Yhteystiedot: Hankevetäjä Elina Piippo, elina.piippo (at) oulainen.fi, p. 044 4793875

Hankkeen talkoolomakkeet:  Liite H Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito Mavin lomake (xls, 85 kt)

Maakunnallinen omistajanvaihdospalvelu

Hankkeen tavoitteet: Hanke edistää uudenlaista yrittäjyyttä edistävien toimintaympäristöjen ja palveluiden kehittämistä sekä tehostaa yritysneuvontapalveluita. Yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos. 

Hanke päättyy: jatkuva

Hallinnointi: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yhteystiedot: kehityspäällikkö / projektipäällikkö Paula Pihlajamaa, puh. 050 439 9808, paula.pihlajamaa@yrittajat.fi 

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ovat mukana maaseuturahaston rahoittamassa Kerttu Saalasti Instituutin hallinnoimassa VALO - hankkeessa (Valtakunnallinen omistajanvaihdoksen osaamiskeskittymä).

Oulu South Goes Global

Hankkeen tavoitteet: Edistetään pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä edistetään ulkomaisten investointien tekemistä ja yritysten etabloitumista erityisesti alueen seutukuntien alueelle

Hanke päättyy: 6/2023

Hallinnointi: Raahen seudun kehitys

Yhteystiedot: elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari, p. 044 479 3208, jarmo.soinsaari@oulainen.fi

Duunitie

Hankkeen tavoitteet: Edistetään erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden sekä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten työllistymistä yhteistyössä paikallisen TE-hallinnon, oppilaitosten ja muiden asiakkaan työllistymiseen vaikuttavien toimijoiden kanssa.

Hanke päättyy: 10/2023

Hallinnointi: Raudaskylän kristillinen opisto ry.

Yhteystiedot: projektipäällikkö Tuomo Haapala, p. 044 7427 625, tuomo.haapala(at)rko.fi

R4H2 - REACTions for Hydrogen

Hanke auttaa yrityksiä olemaan vetyyn liittyvän valmistuksen, varastoinnin sekä kuljetukseen ja jakeluun liittyvän tiedon keskiössä ja näin yritykset voivat hyödyntää vetyyn liittyvää tietoutta omassa toiminnassaan ja verkostoissaan.

Hanke päättyy: 6/2023

Yhteystiedot: Raahen Seudun Kehitys, Jussi Kemilä, p. 040 830 3018; jussi.kemila @ raahe.fi; Markku Kemppainen, p. 040 135 6975, markku.kemppainen @ raahe.fi

 

Lisätietoja voit kysellä: 

Elinvoimavastaava
Jarmo Soinsaari
p. 044 4793208
jarmo.soinsaari@oulainen.fi

Hankekoordinaattori
Sirpa Nevanperä
p. 044 4793207
sirpa.nevanpera@oulainen.fi

Hankevetäjä (Kyläillen! -hanke)
Elina Piippo
p. 044 4793875
elina.piippo@oulainen.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyhäjokimelonta 2008 009.jpg