Jätevedenpuhdistamon purkuputken rakennustyöt käynnissä

Uuden rakennettavan jätevedenpuhdistamon purkuputken rakennustyöt ovat meneillään.

Putki upotetaan joen pohjaan siten, että jokijäähän sahataan railo, johon putki painotuksineen tiputetaan ja se asettuu joen pohjaan.

Railon kohta merkitään, mutta pyydämme huomioimaan asian jokijäällä mahdollisesti liikkuessanne.