Kausi-influenssarokotukset ja koronarokotukset

KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET JA KORONAROKOTUKSET

Syksyn 2022 influenssa- ja koronarokotusten antaminen alkaa Oulaisten terveyskeskuksessa lauantaina 12.11.

Muut rokotuspäivät ovat 19.11. ja 10.12.

Pyydämme sähköistä ajanvarausta: https://ajanvaraus.oulainen.fi/

Sähköinen ajanvaraus on jo avoinna.

17.10 lähtien ajan voi varata myös puhelimitse. Puhelinpalvelu palvelee tiistaina ja keskiviikkona klo 8.15–10.45 numerossa 0444793444. 


Rokotuspisteellä on mahdollisuus saada yhtä aikaa sekä influenssa- että koronarokote.

Influenssa- ja koronarokotuksille täytyy varata aika rokotusten sujuvuuden takaamiseksi. Kun varaat ajan, saat tarkemmat ohjeet rokotuspaikasta.

Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä.

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja
· Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
· Raskaana olevat naiset
· Kaikki 65 vuotta täyttäneet
· Alle 7-vuotiaat lapset
· Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
· Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
· Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri (samassa taloudessa asuvat tai viikoittain heidän kanssaan kasvotusten tekemisissä olevat henkilöt)

Päätöksen rokotteen antamisesta tekee rokotuksen antava hoitaja.

Jos et ole oikeutettu maksuttomaan rokotukseen, sinun tulee hankkia lääkärin resepti rokotteeseen. Myös nämä rokotukset pistetään rokotuspäivinä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee tänä syksynä uutta koronan tehosterokotusta kaikille 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.
· Koronarokotteen tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskiarvion perusteella esimerkiksi työkomennuksen tai matkan kohdemaan vaatimusten vuoksi.
· Koronarokotteen tehosteannoksen voi ottaa tulevalla syyskaudella, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.
· Erona aiempaan on, että tehosteannoksen kohderyhmien osalta ei ole enää väliä, kuinka monta rokotetta henkilö on aiemmin saanut tai kuinka monta kertaa hän on mahdollisesti sairastanut koronan.

Otathan mukaan rokotukselle tullessa henkilöllisyystodistuksen.

Rokotustilaisuuteen pyydetään pukeutumaan siten, että olkavarteen on helppo pistää.

Lisätietoa riskiryhmistä:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat

Aurauspalvelusetelin hakeminen 2022

Oulaisten kaupunki maksaa vuonna 2022 100 euron suuruista palveluseteliä oman pihan tai liittymän lumi- tai hiekoitustöihin seuraavien ehtojen mukaan:

 • Avustus myönnetään yhden asunnon kiinteistölle (omakotitalo ja vakituinen asunto), jonka kaikki asukkaat ovat yli 75-vuotiaita tai vammaisia.
 • Avustuksen suuruus on 100 euroa tai kustannusten jäädessä alle, todelliset kustannukset (sis. alv).
 • Avustus koskee vuonna 2022 tehtyjä oman pihan tai liittymän lumi- tai hiekoitustöitä.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla mukana kiinteistössä asuvien nimet, osoite, pankkiyhteystieto ja urakoitsijan laskun kuitti. Kuitissa tulee olla eriteltynä arvonlisäveron osuus sekä missä ja mitä töitä on tehty.

Vammaisuuden perusteella myönnettävän avustuspäätöksen tekee sosiaalitoimi tarveharkinnan perusteella.

Avustushakemus tulee toimittaa kirjallisesti Oulaisten kaupungin tekniseen keskukseen vuoden 2022 loppuun mennessä.

Osoite:
Tekninen keskus,
Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen.

Hakemuksen voi jättää myös teknisen keskuksen postilaatikkoon.

 

Lisätietoja antaa Terhi Hietala p. 044 4793262

Terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisen tiedote rottahavainnoista

Oulaisten kaupungin alueella on tehty vuoden 2021 syksystä lähtien useita rottahavaintoja eri puolilta kaupunkia. Havaintoja on ilmoitettu jälleen tänä syksynä. Ilmeisesti myös yhdyskuntia on syntynyt joillekin alueille. Alla ohjeita rottahaitan ehkäisyyn ja poistamiseen. Ohjeet löytyvät myös mm. osoitteesta: https://www.ymparistohelmi.fi

Rottahaitan poistaminen

Rottien torjunnassa tärkeintä on ennaltaehkäisy. Mikäli kuitenkin on tarpeellista hävittää rottia kemiallisilla torjunta-aineilla, tulisi se tehdä keskitetysti koko ongelma-alueella ja yhteistyössä tuhoeläintorjuntaan perehtyneen tahon kanssa.

Suojapaikat

Rotta suosii kosteita, maanläheisiä asuinpaikkoja, joissa se voi helposti kaivaa maanalaisia käytäviä. Pysyvillä asuinsijoillaan rotat elävät yhdyskunnissa, jotka ovat tunnistettavissa rotan maastoon jättämistä jäljistä kuten käytävien suuaukoista, niistä ulos työnnetyistä multakasoista, sileäksi tallotuista poluista sekä jalanjäljistä ja ulosteista. Rotan tiedetään liikkuvan päivittäisillä ravinnonhakumatkoillaan satoja metrejä ja uusia asuinpaikkoja etsiessään jopa kilometrejä.

Rotat voivat pesiytyä myös esim. lautapinon, puutarhajäte/risukasojen ja muiden vastaavien suojaisten paikkojen alle. Tarkista, löytyykö tontilta rotille soveltuvia pesäpaikkoja. Tontille ei pidä kerätä tarpeetonta "roinaa" rottien pesäpaikoiksi. Poista tontiltasi tarpeettomat rotille sopivat suojapaikat. Kun rakennusta korjataan rotanpitäväksi, on hyvä tietää, että nuori rotta pystyy ryömimään n. 2,5 cm suuruisesta aukosta.

Jäteastiat

Jätehuolto on järjestettävä siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan. Jäteastian tulee olla ehjä, kannellinen ja riittävän tilava jätemäärään nähden. Kannen tulee olla kunnolla kiinni. Jäteastian pohjakin kannattaa tarkastaa, sillä rotat voivat jyrsiä pohjaan reiän ja päästä sitä kautta huomaamattomasti ravinnon hakuun. Roskakatos tulee pitää siistinä.

Kompostit

Kompostori tulee sijoittaa vähintään 5 metrin etäisyydelle kiinteistön rajasta eikä siitä saa aiheutua roskaantumista. Biojätteen saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa kompos­torissa, johon haittaeläimet eivät pääse. Epäonnistuneet tai rottien valtaamat kompostit tulee hävittää. Älä laita ruokajätettä avonaiseen kompostiin.

Syksyn omenasadon omenat kannattaa kerätä maasta mahdollisimman nopeasti ja ylimääräiset omenat hävittää asianmukaisesti. Pieniä määriä voi hävittää biojätteen mukana. Puutarhan jätteitä ei saa viedä puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille. Puutarhajäte tulee kompostoida tai toimittaa Vestia Oy:lle esimerkiksi lajittelupihan keräykseen.

Lintujen ja siilien ruokintapaikat

Ruokintapaikasta ei saa muodostua rottien ruokintapaikkaa. Lintuja ei saa ruokkia suoraan maahan, vaan esimerkiksi lintulaudalla tai rasvatangolla, ja maahan pudonneet jyvät on siivottava maasta säännöllisesti. Sulan maan aikana lintuja ei tarvitse ruokkia sillä ne löytävät ravintonsa luonnosta. Älä ruoki lintuja ruuantähteillä, sillä se houkuttelee rottia sekä haittalintuja paikalle.

Torjuntatoimet

Tarvittaessa rottia voidaan torjua erilaisin loukuin tai torjunta-ainein. Torjuntatoimien tekeminen samanaikaisesti useamman kiinteistön alueella on suositeltavaa.

Rotanloukkuja myydään kuluttajille kaupoissa. Tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Loukkuja sijoitettaessa tulee varmistua siitä, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Loukut tulee tarkastaa päivittäin. Kuolleet rotat voi hävittää sekajätteen mukana.

Rottien torjuntaan tarkoitettuja torjunta-aineita voivat voimaan tulleen EU-lainsäädännön myötä hankkia ja käyttää vain tuholaistorjunta-alan ammattilaiset. Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen.

Terveydensuojeluviranomainen

Terveydensuojeluviranomaisen tehtävä on tarvittaessa arvioida voiko rottien esiintymisestä aiheutua terveyshaittaa. Jos rottia havaintaan epätavallisen paljon eli useita samanaikaisesti ja havaintoja tehdään päivittäin, voidaan kiinteistön omistaja tai haltija määrätä ryhtymään edellä mainittuihin toimenpiteisiin tuhoeläinten torjumiseksi. Tämä kuitenkin edellyttää hallintolain mukaisia yleensä kaikille osapuolille raskaita menettelyjä, kuten kirjallisia kehotuksia ja määräyksiä, joten niitä pyritään välttämään. Viranomaisen rajallisten resurssien vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista jatkuvasti valvoa pihojen siisteyttä.

Ympäristönsuojeluviranomainen

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävä on puuttua roskaamiseen silloin, kun rikotaan jätelain roskaamiskieltoa. Tällöin roskaajaa tai kiinteistön omistajaa kehotetaan siivoamaan roskaantunut alue. Ympäristönsuojelu- ja jätehuoltoviranomaiset valvovat myös jätehuoltomääräyksiä, joissa määrätään esimerkiksi kompostoinnin toteuttamisesta.

Terveydensuojeluviranomainen tai ympäristönsuojeluviranomainen ei tee myrkytyksiä eikä neuvo myrkytyksen suorittamisessa. Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen.

Yksittäisistä rottahavainnoista ei tarvitse ilmoittaa, eivätkä satunnaiset havainnot yksittäisistä rotista yleensä johda toimenpiteisiin.

Vanhustenviikko 2.-9.10.2022

Vanhustenviikko 2.-9.10.2022 - Yhdessä luontoon – joka iän oikeus

Ohjelma

Sunnuntai 2.10.

17–20 Mauno Autioahon muistonäyttelyn avajaiset edesmenneen taiteilijan kodissa, Kalliotie 8

 

Maanantai 3.10.

9–15 Hilkka Isokäännän taidenäyttely aukeaa, KoronaGalleria

11–14 Luontoni laulu - oululainen laulaja, lauluntekijä Mari Vuoritie laulaa ja laulattaa Porinatuvan yhteydessä, Oulaisten Olotila

14–15 Kirjastopalvelut tutuksi senioreille, Oulaisten Kaupunginkirjasto

15–17 Rikinkeltainen taivas -näytelmätaltioinnin esitys, Kansallisteatterin dramatisointi Kjell Westön teoksesta, Oulaisten kaupunginkirjaston pelihuone

 

Tiistai 4.10.

8.30–9.15 Vesijumppa senioreille uimalipun hinnalla, Uimahalli Lähde

10.30–11.15 Tuolijumppa, Oulaisten Olotila

12–14 Strategiatyöpaja ikäihmisille, vetäjänä kaupunginjohtaja Riikka Moilanen, Oulaisten Olotila

15–17 Rikinkeltainen taivas -näytelmätaltioinnin esitys, Kansallisteatterin dramatisointi Kjell Westön teoksesta, Oulaisten kaupunginkirjaston pelihuone

 

Keskiviikko 5.10

12.00 Messu, Oulaisten kirkko

14–20 Mauno Autioahon muistonäyttely edesmenneen taiteilijan kodissa, Kalliotie 8

13–16 Vapaa pääsy kuntosalille ja ohjaaja paikalla opastamassa laitteiden käytössä, Taukokangas

15–17 Rikinkeltainen taivas -näytelmätaltioinnin esitys, Kansallisteatterin dramatisointi Kjell Westön teoksesta, Oulaisten kaupunginkirjaston pelihuone

 

Torstai 6.10

14.30–17.30 Ulkoilutapahtuma Honkamajalla: Ohjelmaa, yhteislaulua, yhdessäoloa, arvontaa, ruokailu. Maksuton linja-auto kyyti Honkamajalle rautatieasemalta kello 14.15

15–17 Rikinkeltainen taivas -näytelmätaltioinnin esitys, Kansallisteatterin dramatisointi Kjell Westön teoksesta, Oulaisten kaupunginkirjaston pelihuone

 

Perjantai 7.10

13.00 Vanhustenviikon pääjuhla: Ohjelmaa ja vuoden vanhuksen julkistaminen, Osuuspankki tarjoaa juhlakahvit, Oulaisten seurakuntakoti

15–15.45 Tuolitanssi senioreille, Uimahalli Lähteen aula

 

Lauantai 8.10.

16–19 Kaikille avoimet iltapäivätanssit, lippu 5 € Karaokekerho tanssittaa, Soihtula

 

Sunnuntai 9.10.

14–20 Mauno Autioahon muistonäyttely edesmenneen taiteilijan kodissa, Kalliotie 8

 

Tapahtumat ovat maksuttomia, ellei toisin mainita. Tervetuloa mukaan!

 

Näyttelyt

19.9.–7.10. Nuorisokuoro 50 vuotta -juhlanäyttely
Oulaisten kaupunginkirjasto

2.–23.10. Mauno Autioahon muistonäyttely
edesmenneen taiteilijan kodissa, Kalliotie 8
Avoinna ke & su klo 14–20
ja sopimuksen mukaan ryhmille,
tiedustelut Arja Autioaho 0405259387

3.–29.10. Hilkka Isokäännän taidenäyttely
Kivitaidetta ja luontoaiheisia maalauksia
KoronaGalleria

9.10.–7.11. Pohjois-Pohjanmaan kameraseurojen ikkunanäyttely
Bergströmin talo

Kansalaiskysely valmistautumisesta kulttuuripääkaupunkivuoteen

Kerro näkemyksesi! Mitä ajattelet Oulusta kulttuurikaupunkina sekä alueen valmistautumisesta Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026?

Oulu on yhdessä 32 muun kunnan kanssa Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Oulainen on yksi kumppanuuskunnista, ja kulttuuripääkaupungin titteli kuuluu kaikille 32 kumppanuuskunnalle. Kulttuuripääkaupungin asema on merkittävä koko Suomelle ja suomalaiselle kulttuurille, kun Euroopan katse kääntyy pohjoiseen. Euroopan kulttuuripääkaupungit ovat tutkitusti kasvattaneet alueiden elinvoimaa. Oulu2026 tarjoaa monipuolista, innostavaa ja ainutkertaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava juhlavuosi huipentuu.

Oulu2026 = Oulu, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäntä, Raahe, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Ylivieska, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Sotkamo, Suomussalmi, Kemi, Tornio ja Pielavesi.

Vastaa kyselyyn alueen valmistautumisesta kulttuuripääkaupunkivuoteen: 

https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9T8NHnxRJr1gAjc

Kansalaiskysely on avoinna 16.10. saakka. Vastaajien kesken arvotaan 50 euron tapahtumalahjakortteja. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore kerää kyselyllä tietoa tutkimukseen, joka arvioi Oulu2026-kulttuuripääkaupunkitoiminnan vaikutuksia. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti Cuporessa, eikä niitä voi yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Emme kerää kyselyssä henkilötietoja.

Kelan asiointipiste Oulaisissa

Kelan Oulaisten asiointipiste osoitteessa Sampsankatu 1 (Työllisyyspalvelukeskus Portti) ma, ke, to 9–15 ja pe 9–14

Asiointipisteessä saat Kelan avustavaa asiakaspalvelua, yleistä neuvontaa, Kelan lomakkeita ja apua niiden täyttämiseen. Voit myös palauttaa Kelan hakemukset ja liitteet asiointipisteeseen.

Asiointipisteessä on asiakaspääte, joka on käytettävissä Kelan verkkoasiointiin itsenäisesti tai opastetusti. Tarvittaessa opastetaan varaamaan aika Kelan puhelinpalveluun.

Asiointipisteissä on mahdollisuus myös etäpalveluun, jossa Kelan palveluasiantuntija neuvoo asiakasta kuvayhteyden välityksellä.

Tiedote musiikkiviikkojen alennuksista järjestöille ja yrityksille

Tiedote musiikkiviikkojen alennuksista järjestöille ja yrityksille!

On aika järjestää jo 36. Oulaisten Musiikkiviikot 30.10.-20.11.2022 välisenä aikana! Ohjelmiston löydät täältä!

Täältä sivustolta löydät myös tarkempia tietoja tulevista konserteista, lipuista sekä mahdollisista muutoksista.
Lipunmyyntipiste on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-15 KoronaGalleriassa (Keskuskatu 2), alkaen maanantaina 3.10.2022.
Lippuja on mahdollista ostaa myös gallerian aukioloaikoina ke 16 – 20, to 10 – 14, pe 12 – 18, la 10 – 14. sekä 1h ennen konsertin alkua konserttipaikoilla. 

Selkeytämme lipunmyyntiä ja alennuksia vastaamaan käyttämäämme järjestelmää. Tästä syystä jäsenistöllenne tai henkilökunnallenne tarjolla olevat alennukset voivat olla seuraavanlaiset:

 • lipun täydestä hinnasta  -15€, -10€ tai -5€
 • täyden lipun hinta (vapaalippu) 
 • valitkaa vaihtoehdoista teille mieluisin. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin (esimerkiksi opiskelija- tai eläkeläislippuihin)
 • alennuksia ei ole mahdollista saada Makuja ja Musiikkia-tapahtumaan

Päätöksen tehtyänne ilmoittakaa lipunmyyntiimme seuraavat asiat:

 • valitsemanne alennus 
 • moneenko konserttiin alennus myönnetään
 • mahdollinen jäsenlista (voi toimittaa myös konkreettisen listan Tiina Leinonen, Lautatarhankatu 7 B, 2. kerros, 86300 Oulainen)
 • lipunmyyjälle sähköpostitse tiina.leinonen@oulainen.fi VIIMEISTÄÄN 26.9.2022 KLO 15 mennessä, valitettavasti emme voi ottaa vastaan tämän jälkeen tulleita ilmoituksia. Näin pääsemme jouhevasti lipunmyynnissä eteenpäin.

Lisätietoja lipuista voi tiedustella Tiinalta puh. 044 4793230

Yhteistyöterveisin,
Tiina Leinonen & Anna Koivukangas

Puolesta asiointi - terveyskeskus tiedottaa

Oulaisten Terveyskeskus tiedottaa

Puolesta asiointi terveyskeskuksessa

Puolesta-asiointi tarkoittaa asiointia toisen henkilön puolesta. Puolesta-asiointiin oikeuttaa huoltajuus, valtakirja tai edunvalvontapäätös.

Toisen henkilön puolesta voivat asioida:

 • täysi-ikäiset lapset tai muut lähiomaiset, jotka ovat valtuutettuja asioimaan valtakirjalla esimerkiksi ikääntyneen vanhemman puolesta
 • edunvalvojat
 • alaikäisen lapsen huoltajat, jotka hoitavat asioita lapsen puolesta, jos kypsäksi arvioitu alaikäinen ei ole puolesta asiointia kieltänyt.

Puolesta asioinnin valtakirjan voi antaa valtakunnallisesti Suomi.fi -palvelussa, jossa se on hyödynnettävissä esimerkiksi apteekkiasioinnissa tai terveydenhuollon omakannassa. Oulaisten terveyskeskuksessa on voimassa oleva valtakirja esitettävä, jos valtuuttajan puolesta asioi. Valtakirjasta tarkastetaan valtuutuksen sisältö ja laajuus. Valtakirja tallennetaan  potilastietojärjestelmään.

Tarvittaessa voit pyytää valtakirjapohjaa  terveyskeskuksesta. Lomake myös tästä linkistä.

Terveyskeskuksella on rekisterinpitäjänä ja tietojen luovuttajana vastuussa siitä, että tiedon luovuttaminen tai kertominen tapahtuvat lainmukaisesti, tietosuojan ja salassapidon vaatimukset huomioiden. Terveyskeskuksella on velvollisuus varmistaa tietoja pyytävän valtuutetun henkilöllisyys. Lisäksi terveyskeskuksella  on viranomaisena hallintolain (434/2003) 12 §:n nojalla viime kädessä velvollisuus arvioida valtuutuksen luotettavuus esimerkiksi tiedustelemalla tätä valtuuttajalta.

Kirjaston talviaukioloajat

Kirjaston talviaukioloajat ajalla 1.9.2022 - 31.5.2023.

 

Omatoimiajalle pääset pääoven sisäänkirjautumisyksiköltä kirjastokortilla ja PIN-koodilla, joka on sama kuin verkkokirjastossakin. Alle 15-vuotiaat huoltajan kirjallisella luvalla.

Omatoimiajalla voit hakea myös varauksesi. Saapumisilmoituksessasi on varausnumerosi, jonka perusteella valitset juuri sinulle varatun teoksen varaushyllystä. Teos ei ole vielä lainassa. Lainaa varaus lainausautomaatilla.

Omaolo -palvelu

Oulaisten terveyskeskus tiedottaa

Oulaisten terveyskeskus on ottanut käyttöön sähköisen Omaolo-palvelun.

Omaolo on sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava.

Oulaisten terveyskeskus ottaa käyttöön seuraavat oirearviot Omaolo-palvelussa
- Silmän rähmiminen, vetistys tai punoitus
- Virtsatietulehdus

Voit täyttää oirearvion osoitteessa www.omaolo.fi. Täyttämäsi oirearvion perusteella saat kansallisen toimintasuosituksen ja toimintaohjeita. Voit lähettää oirearvion ammattilaiselle, joka arvioi tilanteesi sähköisesti ja antaa ohjeet sopivasta hoidosta.

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus 2022

Osallistu kotikaupunkisi vetovoimatutkimukseen!

Onko Oulainen vetovoimainen? Entä onko se imagoltaan vireä, turvallinen tai omaleimainen? 

Oulaisten kaupunki on yksi 57:stä suomalaisesta seutukaupungista. Seutukaupunki on oman seutunsa tai alueensa keskus. Seutukaupungit toteuttavat tammi-helmikuussa yhdessä asukkailleen 
vetovoimatutkimuksen, jonka avulla selvitetään seutukaupunkeihin liittyviä mielikuvia. 

Oheisen linkin kautta voit arvioida oman kotikaupunkisi vetovoimaisuutta ja imagoa sekä myös naapuriseutukaupunkeja. Lomakkeen täyttämiseen kuluu noin 5 minuuttia.

https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cUeC8iULdvWkyb4

Tutkimuksen avulla autetaan kaupunkeja kehittämään niiden tunnettuutta ja vetovoimaa - ja sitä kautta elinvoimaa!
Tutkimuksen toteuttaa Innolink. 


Lisätietoja tutkimuksesta antaa: 

Tutkimuslomakkeen täyttämiseen liittyen tutkimusoperaattori Ville Ottela, Innolink, puh. 010 633 0200
Tutkimukseen liittyen Essi Ratia, seutukaupunkiverkoston koordinaatio, Kuntaliitto, essi.ratia@kuntaliitto.fi 
 

Omakotitonttien tarjouskampanja sekä määräaikainen kampanja vesi-, viemäri sekä kuituliittymien liittymismaksuista

Kaupunginvaltuuston päätöksen 31.3.2021 mukaisesti Etelärannan ja Miettimäen kaupunginosien omakotitontit myydään tarjouksella 1000,00 €/tontti. Tarjous on voimassa 30.6.2023 saakka.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti määräaikaisesta kampanjasta ajalle 1.5.2021 - 15.8.2022. Kampanjan aikana kaupunki maksaa vesi-, viemäri- ja kuituliittymän liiittymismaksun (yht. 3708 €). Kampanja koskee koko kaupungin alueen, myös haja-asutusalueiden, uusia omakotitalorakennushankkeita. Tonttikauppa kaupungin tonteista tulee tehdä 1.5.2021 - 15.8.2022 välisenä aikana ja rakennuslupa uudesta asuinrakennuksesta on jätettävä 31.12.2022 mennessä.

Myynnissä olevat tontit ja lisätietoja tästä linkistä.