Lukiolaiset mukana oppimassa kaupunkisuunnittelua ja kehittämässä kaupunkia

Millainen on paikallisten nuorten visio tulevaisuuden Oulaisten keskustasta ja Oulas-korttelista? Tämä selviää Lukio pelastaa Oulaksen -näyttelyssä, jonka avajaisia vietetään Cafe Herkutellassa perjantaina 29.9. kello 15. Osana ElinWoimainen keskus -kehityshanketta Oulaisten lukiolla järjestettiin kurssi, jossa lukiolaiset pääsivät oppimaan yhdyskuntasuunnittelua, kehittämään kaupunkia ja visioimaan tulevaisuuden Oulaista.

Oulaisten kaupunginhallitus päätti alkuvuonna 2023 aloittaa Oulaisten kaupungin keskustan kehittämisohjelman sekä palkata ulkopuolisen konsultin, Konsultointi Karhulat Oy:n, viemään asiaa eteenpäin. Lukiolaiset ovat opiskelleet arkkitehti ja tekniikan tohtori Matti Karhulan johdolla kaupunkisuunnittelua. Karhula toimi pitkään Oulun asemakaavapäällikkönä. Kaupunkisuunnittelun oppien pohjalta kolme lukion opiskelijaa on kuvataiteen lehtori Anna Karjulan ohjaamana laatinut Oulaisten kaupungin keskustaan ja Oulas-kortteliin uusia suunnitelmia. Onni Punkerin, Sini Rääpysjärven ja Tessa Tenhulan kaupunkisuunnittelun teokset ovat nähtävillä Cafe Herkutellassa 29.9.–7.10.2023 kahvilan aukioloaikoina.

Keskustan kehittämistyön tavoitteiksi on asetettu kohentaa kaupungin keskusta-alueen kaupunkikuvaa, parantaa alueen toimivuutta ja kehittää ydinkortteleita palveluiden ja asumisen keskittyminä. Kehitystyö etenee Oulaistenkatua pitkin liikenneympyrästä liikenneympyrään, Keskuskadun liikenneympyrästä kohti Ouluntien liikenneympyrää. Ydinkeskusta on yksi merkittävistä alueista, joka muovaa kaupunkikuvaa. Elävä ja elinvoimainen keskusta luo asukkaille ja yrityksille hyvinvointia sekä lisää kaupungin veto- ja pitovoimaa.

Voimalakomponenttien kuljetukset Karahkaan alkavat

Oulaisissa sijaitsevan Karahkan tuulipuiston rakentamisessa alkaa seuraava vaihe. Puistoon aletaan siirtää tornin osia ja suuria komponentteja 4.9.2023 alkaen.

Kuljetukset tapahtuvat sekä Kärsämäen että Raahen suunnista ja ne voivat hetkittäin hidastaa puiston lähellä kulkevaa liikennettä. Kuljetusten takia suosittelemme varaamaan riittävästi aikaa Likalantien läheisyydessä kulkemiseen.

Pääosa syksyllä 2023 rakennettavien voimaloiden komponenteista siirretään hankealueelle syyskuun ja marraskuun välisenä aikana. Tämän jälkeen voimaloiden rakentamisessa on talvitauko. Rakentaminen jatkuu keväällä 2024, jolloin tiedotamme kevään kuljetuksista tarkemmin.

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy

Oulaisten kirjaston talviaukioloajat

Kirjaston talviaukioloajat 1.9.2023 - 31.8.2024

ASIAKASPALVELUAJAT:
MA, TI, TO 12-19
KE 10-19
PE 10-16
LA 11-15

OMATOIMIAJAT:
MA, TI, TO 9-12 ja 19-21
KE 9 - 10 ja 19 - 21
PE 9 - 10 ja 16 - 21
LA 9-11 ja 15-21
SU 9-21

Juhlapyhien aattoina asiakaspalvelu on avoinna 10-16. Huom. jouluaattona olemme suljettu!
Ajantasaiset poikkeusaukiolot löydät aina verkkikirjaston sivuilta https://joki.finna.fi

Tervetuloa!

Oulaisten keskusta-alueen kehittämiskyselyn tulokset

Oulaisten kaupungin keskustan alueen kehittämistyö on käynnissä. Kehittämistyö lähtee kuntalaisten tavoitteista ja toiveista, ja kesän ajan on ollut käynnissä kuntalaistakysely keskusta-alueen kehittämisestä. Kyselyllä haluttiin selvittää, miten kuntalaiset kehittäisivät Oulaisten keskustan aluetta ja mitä he ajattelevat alueen nykytilasta. Vastaajia oli 205. Keskusta-alue sai vastaajilta kouluarvosanaksi 5,9. Aluetta kuvailtiin ankeaksi ja esiin nostettiin erityisesti tyhjillään olevat liiketilat ja huonokuntoiset alueet ja rakennukset.

Oulaisten kaupunginhallitus päätti alkuvuonna 2023 aloittaa Oulaisten kaupungin keskustan kehittämisohjelman sekä palkata ulkopuolisen konsultin, Konsultointi Karhulat Oy:n, viemään asiaa eteenpäin. ”Kuntalaisten antama heikko arvosana keskusta-alueelle osoittaa, että olemme oikealla asialla. Kysely antoi meille arvokasta tietoa kuntalaisten mielipiteistä ja vahvistusta ajatuksillemme”, toteaa arkkitehti ja pääsuunnittelija Matti Karhula Konsultointi Karhulat Oy:sta. ”Tästä saamme myös hyvän vertailukohdan tulevaan – tavoitteena on tietysti, että kehitystyön myötä arvosana saataisiin nousemaan”, hän jatkaa.

Kyselyssä selvitettiin myös, mihin asioihin keskustan alueella kuntalaiset ovat tyytyväisiä. Kiitosta saivat erityisesti keskustan läpi virtaava joki, lyhyet välimatkat, palvelut, liikuntapaikkojen läheisyys ja se, että kaikkialle on helppo kulkea niin autolla kuin kävellenkin. Oulaisten suurimmaksi ylpeyden aiheeksi mainittiin useimmiten kirkko, Penttilän talo, uimahalli, joki, urheilukenttä, perinnekeskus ja sairaalanmäki.

Kuntalaiset haluavat kehittää Oulaisten keskustaa erityisesti siistimällä ympäristöä, elävöittämällä näyteikkunoita ja saattamalla tyhjät tilat käyttöön, lisäämällä penkkejä, roska-astioita ja kukkaistutuksia sekä tuomalla keskustaan lisää toimintaa ja elämää. Palveluista keskustaan toivotaan erityisesti ravintolaa, kioskia ja vaatekauppaa. Pyhäjokeen toivotaan näyttävää valaistua suihkulähdettä, jokivarteen maisemointia, valaistusta, kävelyreittejä ja uimarantaa ja Pyhäjoen yli valaistua kävelysiltaa. Persoonallisina ideoina esitettiin esimerkiksi uittokeksien muotoisia lyhtypylväitä, Noita Nokinenän seikkailupuistoa, labyrinttiä Väinölään ja keskustan kunnostamista vanhanajan kauppamiljööksi.

”Oulaistelaiset tuntevat kotikaupunkinsa heikkoudet ja vahvuudet, ja kuntalaiskyselyssä esiin nousi samoja teemoja kuin työryhmämme sisälläkin. Olemme samaa mieltä siitä, että keskusta-alueella on paljon kehittämiskohteita ja se kaipaa kohennusta. Saimme kaupunkilaisilta myös paljon uusia ideoita ja hyviä ajatuksia. Olemme kiitollisia kuntalaisille, jotka kertoivat mielipiteensä – 205 vastaajaa on hieno määrä!”, arvioi Oulaisten kaupungin tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi.

Keskustan kehittämistyön tavoitteiksi on asetettu kohentaa kaupungin keskusta-alueen kaupunkikuvaa, parantaa alueen toimivuutta ja kehittää ydinkortteleita palveluiden ja asumisen keskittyminä. Kehitystyö etenee Oulaistenkatua pitkin liikenneympyrästä liikenneympyrään, Keskuskadun liikenneympyrästä kohti Ouluntien liikenneympyrää. Ydinkeskusta on yksi merkittävistä alueista, joka muovaa kaupunkikuvaa. Elävä ja elinvoimainen keskusta luo asukkaille ja yrityksille hyvinvointia sekä lisää kaupungin veto- ja pitovoimaa.

Liitteenä tulosten yhteenveto.


 

Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy on solminut urakkasopimuksen Rakennusliike Sorvoja Oy:n kanssa

OULAISTEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ ON SOLMINUT URAKKASOPIMUKSEN RAKENNUSLIIKE SORVOJA OY:N KANSSA

Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy ja Rakennusliike Sorvoja Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Kivikankaantie 1 hallilaajennuksen aloittamisesta. Sopimuskahvitilaisuus järjestettiin Oulaisten kaupungintalolla keskiviikkona 2.8.2023. Rakennusliike Sorvoja voitti keväällä 2023 pidetyn tarjouskilpailun, jonka jälkeen sopimusneuvottelut aloitettiin. Rakentamisen kokonaiskustannusarvio on noin 11,5 miljoonaa euroa. Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy allekirjoitti tulevan hallin vuokrasopimuksen Leden Group Oy:n kanssa aikaisemmin keväällä. Leden on siirtämässä suuren osan Suomen toiminnoistaan Oulaisiin hallin valmistumisen jälkeen.

”Olemme erittäin otettuja Oulaisten kaupungin aktiivisuudesta tämän halliprojektin eteenpäin viemisestä. Uudet tilat tulevat tehostamaan toimintaamme erittäin paljon sekä mahdollistaa myös kapasiteetin kasvun. Tällä hetkellä tilauskantamme on erittäin hyvä ja lisää työvoimaa tarvitsemme koko ajan. Olemme saaneetkin paljon hakemuksia viimeisten kuukausien aikana Oulaisista ja lähialueilta.”, toteaa johtaja Marko Niskanen Leden Groupista.

”Tämän hankkeen lopulliset ratkaisut perustuvat Oulaisten teollisuuskiinteistön alkuperäisiin suunnitelmiin, joita on yhdessä tilaajan ja Ledenin kanssa jalostettu entistä paremmaksi. Tämä hanke on yksi suurimmista hankkeista, joita yrityksellämme on käynnissä tällä hetkellä.”, toteaa toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja. Lisäksi hän jatkaa: ”Suunnitteluvaihe on käynnissä ja rakennuslupahakemus on jätetty. Rakennustyöt on aloitettu vanhan hallin päätyosan purkamisella, joka kuuluu urakkaan. Elokuussa aloitetaan rakennuksen pohjatyöt, jonka jälkeen rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. Projektin tulee olla valmiina elokuun loppuun 2024 mennessä hallitilojen osalta.”

”Tämä on merkittävä askel uuden suuren työllistäjän saamiseksi Oulaisiin. Pelkästään Leden tulee työllistämään noin 250–300 henkilöä Oulaisissa, mutta kerrannaisvaikutukset tulevat olemaan huomattavasti suuremmat Oulaisten kaupungille. Urakoitsijana toimii Oulaistelainen yritys paikallisten kumppaniensa kanssa, joten jo rakentamisen aikana projektilla on vaikutusta Oulaisten kaupungille.”, kertoo Oulaisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Pajala.

Oulaisten teollisuuskiinteistö on valinnut, kilpailutuksen jälkeen, ulkopuoliseksi valvojaksi Oululaisen Promen Oy:n, joka on erikoistunut erilaisten rakennusten valvontaan ja rakennuttamiseen. ”Olemme olleet mukana useissa vastaavissa hankkeissa, ja osaamisemme tulee varmasti auttamaan laadukkaan rakennuksen saamiseksi Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy:lle sekä heidän tulevalle vuokralaiselleen Ledenille.”, sanoo toimitusjohtaja Petri Harju.

LISÄTIETOJA

Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy, hallituksen puheenjohtaja, kai.pajala@oulainen.fi, +358 44 971 6466
Rakennusliike Sorvoja Oy, toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja, jaakko.sorvoja@sorvojaoy.com, + 358 44 038 7096
Leden Group Oy, johtaja Marko Niskanen, marko.niskanen@ledengroup.com, +358 50 350 9914
Promen Oy, toimitusjohtaja Petri Harju, petri.harju@promen.fi, +358 40 591 8248

Alle 3-vuotiaille lapsille soveltuvien joditablettien jako käynnistetään Pohteella

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloittaa joditablettien jakelun raskaana oleville sekä alle 3-vuotiaille sosiaali- ja terveysministeriön sekä säteilyturvakeskuksen ohjeen mukaisesti.

Syksyllä 2022 päivitetyn ohjeen mukaan hyvinvointialueen tulee hankkia ja jakaa joditabletteja raskaana oleville sekä alle 3-vuotiaille.

Pohjois-Pohjanmaalla joditablettien jakelu järjestetään neuvolakäyntien yhteydessä. Raskaana olevat saavat joditabletit itselleen ja syntyvälle lapselleen samalla kertaa. Mikäli seuraavaan neuvolakäyntiin on pitkä aika, voi tabletteja hakea myös erikseen omasta neuvolasta. Oulaisten neuvolassa jaetaan joditabletteja alle 3-vuotiaiden perheille ja raskaana oleville perjantaina 30.6.2023 klo 8-14.

Joditablettien mukana annetaan tarkat käyttöohjeet ja niitä säilytetään kotona vain varatoimena. ”Joditabletteja käytetään vain, jos pelastusviranomainen niin määrää. Joditablettia ei tule koskaan ottaa omatoimisesti”, muistuttaa yliopistosairaalan johtaja, professori Miia Turpeinen.

Muulle väestölle eli 3-40 vuotiaille suositellaan omaehtoista varautumista. Kotitaloudet voivat hankkia joditabletteja apteekeista. Lisätietoa STM:n ohjeesta.