Kaupunginvaltuuston kokous 1.6.2022

OULAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS pidetään keskiviikkona 1.6.2022 kello 17.00 kaupunginvaltuuston kokoushuoneessa kaupungintalolla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Oulaisten kaupungin kotisivuilla.

Valtuuston kokousta voi seurata suorana lähetyksenä (tästä linkistä).

Oulaisissa 23.5.2022

Kai Pajala
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

___________________________

Esityslista

Puolesta asiointi - terveyskeskus tiedottaa

Oulaisten Terveyskeskus tiedottaa

Puolesta asiointi terveyskeskuksessa

Puolesta-asiointi tarkoittaa asiointia toisen henkilön puolesta. Puolesta-asiointiin oikeuttaa huoltajuus, valtakirja tai edunvalvontapäätös.

Toisen henkilön puolesta voivat asioida:

 • täysi-ikäiset lapset tai muut lähiomaiset, jotka ovat valtuutettuja asioimaan valtakirjalla esimerkiksi ikääntyneen vanhemman puolesta
 • edunvalvojat
 • alaikäisen lapsen huoltajat, jotka hoitavat asioita lapsen puolesta, jos kypsäksi arvioitu alaikäinen ei ole puolesta asiointia kieltänyt.

Puolesta asioinnin valtakirjan voi antaa valtakunnallisesti Suomi.fi -palvelussa, jossa se on hyödynnettävissä esimerkiksi apteekkiasioinnissa tai terveydenhuollon omakannassa. Oulaisten terveyskeskuksessa on voimassa oleva valtakirja esitettävä, jos valtuuttajan puolesta asioi. Valtakirjasta tarkastetaan valtuutuksen sisältö ja laajuus. Valtakirja tallennetaan  potilastietojärjestelmään.

Tarvittaessa voit pyytää valtakirjapohjaa  terveyskeskuksesta

Terveyskeskuksella on rekisterinpitäjänä ja tietojen luovuttajana vastuussa siitä, että tiedon luovuttaminen tai kertominen tapahtuvat lainmukaisesti, tietosuojan ja salassapidon vaatimukset huomioiden. Terveyskeskuksella on velvollisuus varmistaa tietoja pyytävän valtuutetun henkilöllisyys. Lisäksi terveyskeskuksella  on viranomaisena hallintolain (434/2003) 12 §:n nojalla viime kädessä velvollisuus arvioida valtuutuksen luotettavuus esimerkiksi tiedustelemalla tätä valtuuttajalta.

Tiedote koronarokotuksista

TIEDOTE Koronarokotuksista                   10.5.2022

Koronarokotusten antamisessa on menossa vaihe, jolloin käytännössä annetaan lähinnä enää neljänsiä annoksia tietyille ryhmille. Muitakin annoksia toki edelleen saa tulla ottamaan.

Rokotamme vain terveyskeskuksen tiloissa.

Ajan voi varata itse sähköisestä ajanvarauksesta (tästä linkistä) tai puhelimitse (p. 044 4793 436, ma-pe klo 8-9). 1. ja 2. annoksen välissä tulee olla vähintään 6 viikkoa, 2. ja 3. annoksen välissä 4 kuukautta (12-17-vuotiailla 6 kk), ja 3. ja 4. annoksen välissä vähintään 3 kuukautta.

Jos olet varannut ajan, ja toteat myöhemmin, ettei aika käy, voit perua myös tk:n ajanvarausnumerosta 08 4793 400 (ark. klo 8-13).

Käytämme rokotteena pääosin Pfizer-BionTechin Comirnaty-rokotetta, mutta muitakin rokotteita voi olla saatavilla satunnaisesti. 3. annoksena annetaan joko kokonainen annos Comirnatya tai puolikas annos Modernan Spikevax-rokotetta (voimakkaasti immuunipuutteiselle yli 12-vuotiaalle annetaan kokonainen annos). 65 vuotta täyttäneelle voidaan kolmantena annoksena antaa myös kokonainen annos Covid-19 Vaccine Janssenia. 12-17-vuotiaille (pois lukien voimakkaasti immuunipuutteiset) käytetään kolmantena annoksena Comirnatya. Alustavien tutkimusten mukaan rokotevalmisteen vaihto 2. ja myöhempien annosten välillä parantaa rokotteen tuomaa suojaa.

Neljäntenä annoksena annetaan ensisijaisesti mRNA-rokotetta, joko Comirnatya tai Spikevaxia (alle 80-vuotiaille kokonainen annos, ja 80 vuotta täyttäneille puolikas annos). Jos näiden rokotteiden käyttöön on este, voidaan neljäntenäkin annoksena kuitenkin käyttää myös Covid-19 Vaccine Janssenia tai Nuvaxovidia.

Jos 1. tai 2. annoksena annettu mRNA-rokote on aiheuttanut vakavan allergisen reaktion, suositellaan ottamaan 2. tai 3. annoksena adenovirusvektorirokote (tällä hetkellä saatavana vain Covid-19 Vaccine Janssen) tai rekombinantti-adjuvanttirokote (Nuvaxovid). Kansalaiselle voidaan tarjota em. rokotteita myös, jos hän ei itse halua ottaa mRNA-rokotteita. Pyydämme tästä asiasta mainitsemaan erikseen ajanvarauksen yhteydessä.

Osalle kansalaisista voidaan antaa myös neljäs koronarokote, kun kolmannesta annoksesta on kulunut aikaa vähintään 3 kuukautta.

Neljäs koronarokoteannos voidaan antaa:

 • voimakkaasti immuunipuutteisille, 12 vuotta täyttäneille
 • 80 vuotta täyttäneille
 • iäkkäiden hoivakodeissa asuville
 • iäkkäille (tarkkaa ikärajaa ei ole määritelty) koti- tai omaishoidon piirissä oleville sekä muille iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet, eivätkä pärjää yksin kotona

 

THL:n listaus voimakasta immuunipuutosta aiheuttavista sairauksista ja tiloista:

 • tehty elinsiirto
 • tehty kantasolusiirto enintään 3 vuotta sitten tai kauemmin kuin 3 vuotta sitten, mutta hyljinnänestolääkitys jatkuu edelleen
 • vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos, esim. CVID tai rusto-hiushypolasia. Ryhmään eivät kuulu yleisemmät, lievemmät immuunipuutostilat, kuten IgA-vajaus tai –puutos
 • immunosuppressiivista syöpähoitoa saaneet: solunsalpaajahoitoa edeltävän vuoden sisällä saaneet, leukemian tai lymfooman monoklonaalista vasta-ainehoitoa edeltävän 2 vuoden sisällä saaneet ja CAR-T-soluhoidon saaneet
 • autoimmuunisairauksien hoitoon immunosuppressiivista hoitoa biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä saavat. Ryhmään eivät kuulu pelkkää kortikosteroidihoitoa, metotreksaattia, sulfasaltsiinia tai hydroksiklorokiinia saavat
 • dialyysihoito tai vaikea-asteinen krooninen munuaisten vajaatoiminta
 • pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV-infektio
 • muu, hoitavan lääkärin arvion mukaan voimakkaasti immuunipuolustusta heikentävä tila

 

Koronataudin sairastanut ja kolme koronarokoteannosta saanut ei tarvitse enää neljättä annosta, sillä sairastettu tauti vastaa suojateholtaan yhtä rokoteannosta.


Oulaisten kaupunki

Harri Pennanen, johtava lääkäri ja Anna-Maija Sarpola, avoterveydenhuollon osastonhoitaja

Omaolo -palvelu käyttöön 19.4.

Oulaisten terveyskeskus tiedottaa

Oulaisten terveyskeskus ottaa käyttöön sähköisen Omaolo-palvelun 19.4.2022. Omaolo on sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava.

Oulaisten terveyskeskus ottaa käyttöön seuraavat oirearviot Omaolo-palvelussa
- Silmän rähmiminen, vetistys tai punoitus
- Virtsatietulehdus

Voit täyttää oirearvion osoitteessa www.omaolo.fi. Täyttämäsi oirearvion perusteella saat kansallisen toimintasuosituksen ja toimintaohjeita. Voit lähettää oirearvion ammattilaiselle, joka arvioi tilanteesi sähköisesti ja antaa ohjeet sopivasta hoidosta.

Oulaisten perusterveydenhuollossa ruuhkaa puheluissa

Oulaisten perusterveydenhuollossa ruuhkaa puheluissa

Oulaisissa on edelleen koronavirusta liikkeellä ja henkilöstöstä on sen vuoksi ollut pulaa.

Puhelumme ovat ruuhkautuneet. Pyydämme asiakkaita kiinnittämään huomiota siihen, että kiireettömiä asioita ei soiteta kiireellisten asioiden numeroon. Tämä voi viivästyttää kiireellisemmän avun tarpeessa olevien potilaiden hoitoa.

Kun kertaalleen olette jättänyt takaisinsoittopyynnön, älkää sen jälkeen enää soittako järjestelmäämme uudelleen samalla asialla. Ohjelma ei tunnista useita samasta numerosta saapuneita soittoja, ja useat samasta numerosta tulleet soitot viivästyttävät sekä oman asianne hoitoa, että muiden asiakkaiden asioita. Soitamme aina takaisin mahdollisimman pian.

Pyydämme kuntalaisilta kärsivällisyyttä vallitsevassa tilanteessa.

Aurauspalvelusetelin hakeminen 2022

Vuoden 2022 aurausavustus myönnetään yhden asunnon kiinteistölle (omakotitalo ja vakituinen asunto) , jonka kaikki asukkaat ovat yli 75-vuotiaita tai vammaisia.

Avustus on haettavissa vuoden 2022 loppuun mennessä. Tarkemmat ohjeet liitteenä olevassa ilmoituksessa.

Kunta-Akkuna - sähköinen asiointi

Kunta-Akkuna on auki!

Kunta-Akkuna-portaali on avattu kuntalaisten käyttöön osoitteessa akkuna.fi ja voit hakea sitä kautta esim. rakennuslupaa, varhaiskasvatuspaikkaa ja paljon muuta! Osa palveluista vaatii vahvan tunnistautumisen.

Käy tutustumassa kuntasi sähköisiin palveluihin!

https://akkuna.fi/

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus 2022

Osallistu kotikaupunkisi vetovoimatutkimukseen!

Onko Oulainen vetovoimainen? Entä onko se imagoltaan vireä, turvallinen tai omaleimainen? 

Oulaisten kaupunki on yksi 57:stä suomalaisesta seutukaupungista. Seutukaupunki on oman seutunsa tai alueensa keskus. Seutukaupungit toteuttavat tammi-helmikuussa yhdessä asukkailleen 
vetovoimatutkimuksen, jonka avulla selvitetään seutukaupunkeihin liittyviä mielikuvia. 

Oheisen linkin kautta voit arvioida oman kotikaupunkisi vetovoimaisuutta ja imagoa sekä myös naapuriseutukaupunkeja. Lomakkeen täyttämiseen kuluu noin 5 minuuttia.

https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cUeC8iULdvWkyb4

Tutkimuksen avulla autetaan kaupunkeja kehittämään niiden tunnettuutta ja vetovoimaa - ja sitä kautta elinvoimaa!
Tutkimuksen toteuttaa Innolink. 


Lisätietoja tutkimuksesta antaa: 

Tutkimuslomakkeen täyttämiseen liittyen tutkimusoperaattori Ville Ottela, Innolink, puh. 010 633 0200
Tutkimukseen liittyen Essi Ratia, seutukaupunkiverkoston koordinaatio, Kuntaliitto, essi.ratia@kuntaliitto.fi 
 

Omakotitonttien tarjouskampanja sekä määräaikainen kampanja vesi-, viemäri sekä kuituliittymien liittymismaksuista

Kaupunginvaltuuston päätöksen 31.3.2021 mukaisesti Etelärannan ja Miettimäen kaupunginosien omakotitontit myydään tarjouksella 1000,00 €/tontti. Tarjous on voimassa 30.6.2023 saakka.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti määräaikaisesta kampanjasta ajalle 1.5.2021 - 15.8.2022. Kampanjan aikana kaupunki maksaa vesi-, viemäri- ja kuituliittymän liiittymismaksun (yht. 3708 €). Kampanja koskee koko kaupungin alueen, myös haja-asutusalueiden, uusia omakotitalorakennushankkeita. Tonttikauppa kaupungin tonteista tulee tehdä 1.5.2021 - 15.8.2022 välisenä aikana ja rakennuslupa uudesta asuinrakennuksesta on jätettävä 31.12.2022 mennessä.

Myynnissä olevat tontit ja lisätietoja tästä linkistä.