Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaava

Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto sekä päivitetty yhdistetty kaava- ja YVA-selostus on asetettu julkisesti nähtäville 15.6 - 21.8.2020 väliseksi ajaksi tekniseen keskukseen ja kaupungin internetsivuille. Aineisto on paperisena nähtävillä myös kaupungin kirjastossa. Mahdolliset muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävilläoloaikana.