Lapsivaikutusten arviointi 2023: Koulujen oppilaiden, huoltajien ja kuntalaisten kuuleminen

Lapsivaikutusten arviointi 2023: Koulujen oppilaiden, huoltajien ja kuntalaisten kuuleminen

Kaikille avoimet kuulemistilaisuudet järjestetään seuraavasti:

  • maanantaina 13.3 kello 18:00 Piipsjärven koulu
  • tiistaina 14.3 kello 18:00 Petäjäskosken koulu
  • keskiviikkona 15.3 kello 18:00 Jauhinkankaan koulu
  • torstaina 16.3 kello 17:00 Matkanivan koulu ja kello 19:00 Lehtopään koulu
  • maanantaina 20.3 kello 17:00 Juho Oksan koulu ja kello 19:00 Oulaisten yläkoulu

Tervetuloa paikalle toivoo Kouluverkkotyöryhmä:

Ari Sarpola (puheenjohtaja), Saara Komulainen (sihteeri), Mika Antikka, Sari Myllykoski-Hanhela, Veli Tirilä ja Hannu Yppärilä sekä asiantuntijajäsenet Jarmo Mäkinen, Kati Punkeri ja Anne Törmälä


Taustaa

Edellinen Esi- ja perusopetussuunnitelma 2020–2024 on laadittu ja hyväksytty 2019.

Sen olennaisena sisältönä oli:

Jatketaan nykyisellä kouluverkolla kevääseen 2024 ja sen jälkeen vuosittain lautakunta tarkastelee kouluyksikköjen (Juho Oksa, Jauhinkangas, Petäjäskoski, Piipsjärvi, Lehtopää ja Matkaniva) asemaa. Jos koulun oppilasmäärä alenee pysyvästi alle 30, lautakunta harkitsee koulun oppilaiden ja henkilökunnan siirtoa muihin yksiköihin.

Oppilasmäärä pienenee ennen kaikkea keskustan alueella, perusopetusryhmien lukumäärää tarkastellaan vuosittain keskustan alueen kouluyksiköissä (Juho Oksa ja Jauhinkangas).

Uuden Esi- ja perusopetuksen suunnitelman 2024–2028 laadinta on aloitettu ja se olisi tarkoitus hyväksyä kesällä 2023. Tämä suunnitelma antaa peruslähtökohdat ja pelisäännöt, kuinka Oulaisten esi- ja perusopetus järjestetään vuosina 2024–2028. Suunnitelman osana on keväisin tarkistettava Kouluverkkoselvitys.

Esi- ja perusopetuksen suunnitelma laatimisen aikana toteutetaan keskustelutilaisuuksia, ennakkovaikutusten arviointia sekä henkilökunnan, huoltajien ja lasten kuulemista kouluilla. Hyväksytyn Esi- ja perusopetuksen suunnitelman 2024–2028 jälkeen palveluita tulee edelleen kehittää ja arvioida säännöllisesti kouluverkkoselvityksellä keväisin.

Tavoitteena on sopeuttaa kouluverkko oppilasmäärään ja koulurakennusten kuntoon. Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti oman alueen oppilaat. Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät erityisen tuen päätöksiin tai iltapäivätoiminnan tarpeeseen. Samanaikaisesti tarkastellaan opetuksellisia ja pedagogisia tarpeita. Myös erityisluokkien oppilasmäärää ja rakennetta arvioidaan vuosittain.

Selvityksessä tarkastellaan kaupungin kouluja, kylien vahvuuksia, kouluverkon muutosten taloudellisia vaikutuksia, asuinalueiden kaavoitusta, koululaiskuljetusten järjestämiseen ja kalustoon liittyvät kustannuksia.