Ota kantaa esi- ja perusopetuksen suunnitelmaan ja kouluverkkoselvitykseen

Kuntalaisille on avattu mahdollisuus ottaa kantaa Esi- ja perusopetuksen suunnitelmaan 2024–2028 ja Kouluverkkoselvitykseen 2024. Voit jättää vapaamuotoisen kommenttisi ja/tai vastata kyselyyn osoitteessa: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/868/

Kiitos jo etukäteen, vastauksesi on meille arvokas!

Taustaa:

Uuden Esi- ja perusopetuksen suunnitelman 2024–2028 laadinta on aloitettu ja se olisi tarkoitus hyväksyä kesällä 2023. Tämä suunnitelma antaa peruslähtökohdat ja pelisäännöt, kuinka Oulaisten esi- ja perusopetus järjestetään vuosina 2024–2028. Suunnitelman osana on keväisin tarkistettava Kouluverkkoselvitys, jonka laatimiseen on nimetty kouluverkkotyöryhmä: Ari Sarpola (puheenjohtaja), Saara Komulainen (sihteeri), Mika Antikka, Sari Myllykoski-Hanhela, Veli Tirilä ja Hannu Yppärilä sekä asiantuntijajäsenet Jarmo Mäkinen, Kati Punkeri ja Anne Törmälä. Esi- ja perusopetuksen suunnitelman laatimisen aikana on toteutettu henkilökunnan, huoltajien, lasten ja kuntalaisten kuulemista kouluilla muun muassa kaikille avoimissa kuulemistilaisuuksissa.

Hyväksytyn Esi- ja perusopetuksen suunnitelman 2024–2028 jälkeen palveluita tulee edelleen kehittää ja arvioida säännöllisesti kouluverkkoselvityksellä keväisin. Selvityksessä tarkastellaan kaupungin kouluja, kylien vahvuuksia, kouluverkon muutosten taloudellisia vaikutuksia, asuinalueiden kaavoitusta, koululaiskuljetusten järjestämiseen ja kalustoon liittyvät kustannuksia. Tavoitteena on sopeuttaa kouluverkko oppilasmäärään ja koulurakennusten kuntoon. Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti oman alueen oppilaat. Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät erityisen tuen päätöksiin tai iltapäivätoiminnan tarpeeseen. Samanaikaisesti tarkastellaan opetuksellisia ja pedagogisia tarpeita. Myös erityisluokkien oppilasmäärää ja rakennetta arvioidaan vuosittain.