Voimalakomponenttien kuljetukset Karahkaan alkavat

Oulaisissa sijaitsevan Karahkan tuulipuiston rakentamisessa alkaa seuraava vaihe. Puistoon aletaan siirtää tornin osia ja suuria komponentteja 4.9.2023 alkaen.

Kuljetukset tapahtuvat sekä Kärsämäen että Raahen suunnista ja ne voivat hetkittäin hidastaa puiston lähellä kulkevaa liikennettä. Kuljetusten takia suosittelemme varaamaan riittävästi aikaa Likalantien läheisyydessä kulkemiseen.

Pääosa syksyllä 2023 rakennettavien voimaloiden komponenteista siirretään hankealueelle syyskuun ja marraskuun välisenä aikana. Tämän jälkeen voimaloiden rakentamisessa on talvitauko. Rakentaminen jatkuu keväällä 2024, jolloin tiedotamme kevään kuljetuksista tarkemmin.

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy