Ympäristökatselmus 2022

YMPÄRISTÖKATSELMUS 2022

Valvonta- ja lupalautakunta päätti kokouksessaan 5.4.2022 § 31 suorittaa vuotuisen ympäristökatselmuksen Oulaisten kaupungin alueella 16. - 17.5.2022.