Avustukset

Hyvinvointipalveluiden avustukset

Toiminta-avustusten hakuaika on kerran vuodessa keväisin. Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden. Hakemusten on oltava perillä määräaikana.  Kohdeavustushakemuksen on oltava perillä ennen kohteen alkamista. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus liitteineen on saapunut määräajan loppuun mennessä. Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli ne saapuvat määräpäivänä klo 15.00 mennessä sähköiseen tietokantaan tai sivistyskeskukseen.

Hakemusta voi täydentää sen jättämisen jälkeen. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty korjauspyynnön mukaisesti ja korjauspyynnössä asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti tarkoitukseen laadituilla sähköisillä lomakkeilla asetettuun määräaikaan mennessä. Täydentävät liitteet voi toimittaa sivistyskeskukseen tai sähköisesti.

Kohdeavustuslomakkeelle pääset https://akkuna.fi/

Talkootyön tuntikirjanpito (pdf)

Talkootyön tuntikirjanpito (xls)

 

 

Järjestöjen toiminta-avustukset 

Järjestöjen toiminta-avustukset  haettavissa huhtikuun loppuun mennessä Kunta-Akkunan kautta.

 

Tästä hakemuslomakkeelle  https://akkuna.fi/ - Valitse Oulainen ja sieltä Avustus - Toiminta-avustukset- Toiminta-avustushakemus

  • Toiminta-avustusta voivat hakea kulttuuri- ja liikuntajärjestöt, lasten ja nuorten järjestöt ja ryhmät, ikäihmisten ja erityisryhmien järjestöt sekä kansalaistoiminnan järjestöt.
  • Myöhästyneitä hakemuksia tai muulle kuin sähköiselle hakulomakkeelle täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Ongelmatilanteissa ota meihin yhteyttä.
  • Jos järjestö on saanut toiminta-avustusta vuonna 2023, sen tulee toimittaa vuoden 2023 toiminta- ja tilikertomus postitse sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle em. määräaikaan mennessä.

Lisätietoja: Sanna Mäyrä 044 4793272 tai Anna Koivukangas 044 4793268, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@oulainen.fi

 

 

AJANKOHTAISTA:

Oulaisten kaupungin järjestöyhdyshenkilönä toimii 1.1.2024 alkaen Jyri Hämäläinen,  p. 044 4793 271.

 

Kunta-Akkuna -lomakkeeseen pääset https://akkuna.fi/

Lomakkeen täyttö vaatii vahvan tunnistautumisen.

MUISTATHAN RAPORTOIDA KOHDEAVUSTUKSET AINA VÄLITTÖMÄSTI TAPAHTUMAN/TOIMINNAN JÄLKEEN!

Oulainen on ollut mukana KuntaAkkuna-hankkeessa, ja sen myötä sähköiset avustuslomakkeet ovat uusiutuneet keväällä 2022.

Lisätietoja: sanna.mayra@oulainen.fi, anna.koivukangas@oulainen.fi

 

Linkit sähköisiin lomakkeisiin:

Kohdeapurahan raportointi

 

Avustuspäätökset

löytyvät hyvinvointijohtajan päätöksistä