Avustukset

Vapaa-aikatoimen avustukset

Toiminta-avustusten hakuaika on kerran vuodessa keväisin. Kohde- tai kannustusapurahaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemusten on oltava perillä määräaikana. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus liitteineen on saapunut määräajan loppuun mennessä. Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli ne saapuvat määräpäivänä klo 15.00 mennessä sähköiseen tietokantaan tai sivistyskeskukseen.

Hakemusta voi täydentää sen jättämisen jälkeen. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty korjauspyynnön mukaisesti ja korjauspyynnössä asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti tarkoitukseen laadituilla sähköisillä lomakkeilla (webropol) asetettuun määräaikaan mennessä. Täydentävät liitteet voi toimittaa sivistyskeskukseen tai sähköisesti.


Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 27.2.2019 30 §:n hyväksymät avustusohjeet.

Talkootyön tuntikirjanpito (pdf)

Talkootyön tuntikirjanpito (xls)

 

 

Linkit sähköisiin lomakkeisiin:

Kohdeavustus

Toiminta-avustus 

Kohdeapurahan raportointi

 

Avustuspäätökset

löytyvät sivistys- ja kulttuurijohtajan julkisista päätöksistä