Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka työn tavoitteena on tukea oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä.

Koulukuraattori voi olla lapsen, nuoren ja perheen tukena esimerkiksi koulunkäyntiin, kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä asioissa sekä sosiaalisiin suhteisiin, mielialaan ja elämäntilanteen muutoksiin liittyvissä asioissa tai kun vanhempi kaipaa neuvontaa, ohjausta lasten ja nuorten elämään tai vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse tai hänen vanhempansa. Koulukuraattorin luo voi ohjautua myös esimerkiksi opettajan tai kouluterveydenhoitajan suosittamana. Tavoitteena on löytää myönteisiä ratkaisuja tilanteeseen. Koulukuraattori tekee yhteistyötä tilanteen mukaan sovitusti oppilaan, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen, kuten sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Keskustelut koulukuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Oppilaskohtaisen työn lisäksi koulukuraattori osallistuu koulun monialaiseen oppilashuoltoryhmään, työskentelee ryhmien ja luokkien kanssa sekä on mukana kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Koulukuraattoriin kannattaa ottaa yhteyttä jo silloin, kun ongelmat ovat pieniä!

Kati Kankkonen, kuraattori
p. 044 4793396
sähköposti kati.kankkonen@oulainen.fi