Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, koulun henkilökunnan ja oppilashuollon kanssa.

Terveydenhoitaja:
Sanna Kivioja, p. 044-4793447. Sanna on koulullamme joka kuukauden 1. ja 3. maanantai.

Terveystarkastukset tehdään oppilaille vuosittain. Ensimmäisellä ja viidennellä luokalla tarkastukset ovat laajoja, johon kuuluu myös lääkärintarkastus. Vanhempia toivotaan mukaan lääkärintarkastukseen.
Laajoissa tarkastuksissa on käytössä terveyskyselylomakkeet, jotka jaetaan oppilaille ennen tarkastuksia.

Koululääkäri:
Leena Vähäsantanen

Koululääkärin vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajan kautta.

Kouluhammashoito:
Lastenne hampaita hoidetaan terveyskeskuksen hammashoitolassa. Hammashoitoajat ilmoitetaan sekä kotiin (viesti), että koululle. Koulussa oppilaalle annetaan hammaslääkäriajasta muistilappu ja järjestetään kyyditys hammashoitolaan. 

Vanhempien tehtävänä on perua aika, jos lapsi on estynyt tulemaan hammashoitoon esim. sairauden vuoksi. Vanhemmat huolehtivat myös, että oikomiskojeet ovat mukana.

Ohjeita suun ja hampaiden hoitoon löytyy paljon esimerkiksi Internetistä. Monipuolisia ohjeita löytyy mm. suu puhtaaksi -sivustolta.